Doradca 2000 - Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej


Nagłówek

Doradca 2000

Pamiątkarz

Kod: 731901
Inna nazwa zawodu: nie występują

Zadania i czynności

Pamiątkarz zajmuje się wykonaniem a następnie sprzedażą przedmiotów pamiątkowych o charakterze artystycznym, dekoracyjnym, zdobniczym i użytkowym.

Rezultatem jego pracy są nie tylko przedmioty ładne, ciekawe, pomysłowe, wyróżniające się szczególnymi kształtami - ich najważniejszym walorem jest to, że wykonywane są ręcznie; ich wartością jest niepowtarzalność i oryginalność.

W zawodzie pamiątkarza można wyróżnić rozmaite specjalności. Każdy pamiątkarz specjalizuje się w wytwarzaniu przedmiotów z określonego materiału, wykonując przy tym szereg czynności charakterystycznych dla danego stanowiska pracy. Pamiątkarze wytwarzają najczęściej:

- wyroby z ceramiki (np. dzbany, wazony, miski gliniane figurki, zabawki dla dzieci, itp.),

- wyroby z drewna (bransolety, wisiory, korale, płaskorzeźby, rzeźby figuralne);

- wyroby z metali szlachetnych (medale, odznaki, biżuteria);

- wyroby z metaloplastyki (ozdoby, patery, popielniczki, okucia ozdobne itp.);

- wyroby ze skóry (ozdoby, obrazy przedstawiające martwą naturę, kwiaty, itp.)

Różnorodność stanowisk pracy i odpowiadających im czynności sprawia, że zakres zadań pamiątkarzy jest bardzo szeroki, począwszy od zaprojektowania wyrobu, przez jego wykonanie, aż do sprzedaży.

Ogólnie rzecz biorąc zaprojektowanie wyrobu polega na znalezieniu właściwego pomysłu. Możliwe jest również opracowanie projektu na zamówienie odbiorcy. Jeżeli pojawia się konieczność, sporządza odpowiedni szkic. Następnie pamiątkarz wybiera i przygotowuje odpowiedni materiał (surowiec), o wymaganej jakości, wielkości itp. W zależności od stanowiska pracy, może to być skóra, drewno, glina, metal lub jego stop, itp.

Niezbędną czynnością jest przygotowanie narzędzi potrzebnych do obróbki materiału oraz, jeżeli to konieczne, wykonanie modelu, formy, matrycy (wykorzystywanych przy powielaniu wyrobów w krótkich seriach).

Kolejnym etapem pracy pamiątkarza jest wykonanie zaprojektowanych przedmiotów, które polega na ręcznej obróbce materiału. Pamiątkarz dzięki wyobraźni, umiejętnościom manualnym i cierpliwej pracy wydobywa z materiału pożądane kształty. Sam proces wykonania wymaga od pracownika niezbędnej wiedzy oraz różnych umiejętności, by mógł zastosować właściwe metody, techniki i wykorzystać odpowiednie narzędzia.

Bardzo ważnym elementem przy wykonywaniu pamiątek jest właściwa kompozycja, czyli zachowanie odpowiednich wielkości, proporcji i kształtów oraz nadanie wyrobom cech indywidualnych.

Ukoronowaniem całego procesu wykonania jest opracowanie powierzchni wyrobu, uzależnione od materiału, z którego zrobiono dany przedmiot. Zwykle opracowanie polega na wykańczaniu konturów, poprawianiu ewentualnych niedokładności, grawerowaniu, zdobieniu oraz wyrównywaniu powierzchni poprzez polerowanie, szlifowanie, nasycanie odpowiednimi substancjami chemicznymi, malowanie, itp.

Ostatecznie, odpowiednio wykończony przedmiot pamiątkarz sprzedaje bezpośrednio zainteresowanemu odbiorcy (na targach, rynkach i innych przeznaczonych do tego miejscach), lub za pośrednictwem sklepów z pamiątkami, spółdzielni rzemieślniczych, czy różnych instytucji, takich jak „Cepelia” itp. Możliwe jest również wykonywanie pamiątek na zamówienie odbiorcy.

Ważnym elementem pracy pamiątkarza jest ciągłe poszukiwanie nowych pomysłów i koncepcji.

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę