Doradca 2000 - Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej


Nagłówek

Doradca 2000

Pozłotnik

Kod: 731606
Inna nazwa zawodu: nie występują

Możliwości podjęcia pracy przez dorosłych

Podjęcie pracy w zawodzie pozłotnika i galwanizera przez osoby dorosłe, do 40 roku życia, są duże. Najłatwiej jest osobom wykonującym podobny zawód, z wykształceniem chemicznym, elektrotechnicznym, po specjalistycznych kursach oraz mającym potrzebne cechy psychiczne: cierpliwość, dokładność, spostrzegawczość oraz warunki fizyczne (siłę, koordynację wzrokowo-ruchową) i dobry stan zdrowia. Granica 40 lat dla pracowników podejmujących lub wznawiających pracę w tym zawodzie wiąże się ze sprawnością psychomotoryczną i możliwościami nauczenia się tego zawodu.

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę