Doradca 2000 - Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej


Nagłówek

Doradca 2000

Pozłotnik

Kod: 731606
Inna nazwa zawodu: nie występują

Wymagania psychologiczne

W zawodzie pozłotnika niezbędne są zdolności plastyczne (rzeźba, projektowanie). Galwanizer powinien wykazywać zdolności i wiedzę techniczną.

Praca pozłotnika wymaga cierpliwości i dokładności, umiejętności skupienia, a zarazem podzielności uwagi. Niektóre czynności są żmudne i monotonne, wymagają precyzji, wielkiej cierpliwości i wyczucia (delikatności). W zawodzie pozłotnika ważna jest spostrzegawczość; im więcej wychwyci błędów w swojej pracy, tym lepsze osiągnie efekty.

Pozłotnik (i galwanizer) często wykonuje jednocześnie różne czynności, odrywa się od pracy (np., gdy przyjdzie klient lub gdy przygotowuje kolejną partię przedmiotów do metalizacji).

W pracy pozłotnika kontakty z ludźmi są częste i niezbędne: przyjmowanie zamówień, doradztwo i konsultowanie (np. jaki typ ramy będzie najbardziej odpowiedni do danego obrazu lub jakim metalem pokryć dany przedmiot, aby uzyskać najlepszy efekt dekoracyjny i zabezpieczający). Pozłotnik (i galwanizer), współpracując z ludźmi, powinien łatwo nawiązywać kontakty, wiedzieć, jak postępować z ludźmi. Ważne jest także, by był przekonujący, elastyczny, ale i stanowczy. Dobrze, jeśli wykazuje inicjatywę zawodową.

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę