Doradca 2000 - Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej


Nagłówek

Doradca 2000

Pozłotnik

Kod: 731606
Inna nazwa zawodu: nie występują

Możliwości awansu w hierarchii zawodowej

Możliwości awansu pozłotnika praktycznie nie istnieją. Rzemieślnik może zdać egzamin czeladniczy lub mistrzowski (np. właściciel zakładu), co podnosi rangę firmy.

Większe możliwości stwarza praca w zakładach przemysłowych; pogłębiając wiedzę i doświadczenie oraz wykształcenie: szkoła średnia, pomaturalna, wyższe studia, specjalistyczne kursy - pozłotnicy mogą awansować, np. do funkcji majstra, brygadzisty, kierownika zmiany, a nawet wydziału.

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę