Doradca 2000 - Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej


Nagłówek

Doradca 2000

Pozłotnik

Kod: 731606
Inna nazwa zawodu: nie występują

Wymagania fizyczne i zdrowotne

Praca pozłotnika, a zwłaszcza galwanizera, jest ciężka fizycznie. Od kandydata oczekuje się dobrego stanu zdrowia i siły fizycznej. Pozłotnik (i galwanizer) pracuje stojąc, często w wymuszonej, niewygodnej pozycji, dlatego niezbędne jest, by miał zdrowy układ kostno-stawowy i mięśniowy oraz kręgosłup. Galwanizer, aby mógł swobodnie manipulować dużymi, ciężkimi przedmiotami o nieregularnych kształtach (płyty z podwieszonymi przedmiotami przeznaczonymi do metalizacji) - powinien mieć sprawne i silne ręce oraz dobrą koordynację wzrokowo-ruchową.

W zawodzie pozłotnika niezbędny jest sprawny wzrok (dopuszcza się pracę w szkłach korekcyjnych) oraz sprawność manualna: zręczne i silne ręce i palce, a zarazem wrażliwy dotyk umożliwiający wyczucie na polerowanej powierzchni nierówności, skaz, wybrzuszeń.

Przeciwwskazaniami do pracy w zawodzie są choroby alergiczne i choroby górnych dróg oddechowych.

Możliwość zatrudnienia osób niepełnosprawnych w zawodzie pozłotnika jest ograniczona, choć istnieją pewne możliwości w stosunku do osób z upośledzeniem słuchu: niedosłyszących i niesłyszących, a także głuchoniemych.

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę