Doradca 2000 - Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej


Nagłówek

Doradca 2000

Pozłotnik

Kod: 731606
Inna nazwa zawodu: nie występują

Środowisko pracy

materialne środowisko pracy

Pozłotnik pracuje w zakładzie usługowym lub firmie przemysłowej. Miejscem jego pracy jest pracownia rzemiosła artystycznego, warsztat galwanizerski lub wydział produkcyjny w firmie przemysłowej.

Zagrożenie chorobami zawodowymi zależy od specjalizacji; pyły drewna lub kredy oraz zapach klejów w małych zakładach pozłotniczych stanowią pewną uciążliwość, mogą powodować alergie, lecz nie są niebezpieczne. Pewne zagrożenie natomiast może stanowić środowisko pracy galwanizera: kwasy oraz opary kwasów i chemikaliów mogą spowodować nieżyty górnych dróg oddechowych, aż do chronicznych stanów zapalnych włącznie, oraz wywołać alergie. Galwanizer ponadto narażony jest na działanie silnego pola elektrycznego i elektromagnetycznego. Poważnym zagrożeniem jest także hałas powstały w czasie manipulowania płytą z podwieszonymi na niej metalizowanymi przedmiotami.

Podczas pracy pozłotnik przyjmuje czasem nawet przez dłuższy czas wymuszoną pozycję, obciążającą układ kostno-stawowy, kręgosłup, mięśnie, obwodowy układ nerwowy.

Poważnym obciążeniem w pracy rzemieślników pokrywających przedmioty warstwą metalu jest szkodliwe oddziaływanie na wzrok światła odbitego, co może wywołać lub pogłebić posiadaną już wadę wzroku.

Praca galwanizera zaliczana jest do ciężkich fizycznie. Wykonywana jest w pozycji stojącej, ale galwanizer również chodzi oraz manipuluje dużymi i ciężkimi płytami o nieregularnym kształcie. Osoba pracująca na tym stanowisku musi się odznaczać dobrym zdrowiem, powinna być ogólnie sprawna i silna fizycznie.

warunki społeczne

Praca pozłotnika (i galwanizera) ma charakter indywidualny (zarówno w małych zakładach usługowych, jak w przemyśle) i polega na świadczeniu usług. Wymaga więc częstego kontaktu z ludźmi, np. przyjmowanie zlecenia od klienta, współpraca między wydziałami zakładu produkcyjnego itp. Nierzadko pozłotnik (i galwanizer) jest proszony o radę i konsultację lub negocjuje warunki wykonania usługi (m.in. metody, płatności, terminy).

Czasem charakter wykonywanych zajęć, np. projektowanie ornamentu i przyklejanie go do ramy, wymaga koncentracji i skupienia. W takim wypadku rzemieślnik wykonuje swoje prace, gdy zakład jest jeszcze zamknięty.

Pozłotnik (i galwanizer) wykonuje pracę na miejscu - warsztacie. Zdarza się jednak, że zwłaszcza prace pozłotnicze muszą być wykonywane w terenie, np. w kościołach: złocenie sztukaterii, mebli (stalle, ołtarz czy organy). Mogą to być także obiekty świeckie zabytkowe lub współczesne: złocenie elementów wystroju wnętrz (sztukaterie na ścianach i sufitach, monumenty, kominki, duże meble czy ramy obrazów lub luster).

warunki organizacyjne

O tym, jak długo i w jakim czasie powinien pracować rzemieślnik (pozłotnik lub galwanizer) decyduje ilość zleceń. Powszechnie jednak pracuje on około 10-12 godzin, a bywa, że także w dni wolne od pracy. Galwanizer przemysłowy pracuje 8 godzin.

Pozłotnik nosi w pracy ubiór roboczy, galwanizer - ochronny, zabezpieczający przed działaniem kwasów i chemikaliów.

Praca pozłotnika (i galwanizera) jest zrutynizowana i samodzielna. On sam wybiera metody i decyduje o technice pracy. Organizację pracy oraz kolejność czynności wymusza technologia produkcji oraz zaplanowane lub przydzielone na dany dzień zadania.

Galwanizer zatrudniony w firmie odpowiada za maszyny i urządzenia. Pozłotnik (i galwanizer) w zakładzie rzemieślniczym - za powierzone mu przez klienta przedmioty. Większości rzemieślników zale1zy r1ownież na dobrym imieniu firmy.

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę