Doradca 2000 - Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej


Nagłówek

Doradca 2000

Pozłotnik

Kod: 731606
Inna nazwa zawodu: nie występują

Warunki podjęcia pracy w zawodzie

Zawodu pozłotnika można wyuczyć się u mistrza cechowego. Wielu rzemieślników trafiło do tego zawodu przez przypadek i zrządzenie losu (np. po odziedziczeniu pracowni), a więc pozłotnictwa uczyli się jako ludzie dorośli, mający zupełnie inny zawód.

Galwanizer powinien mieć wykształcenie co najmniej zawodowe techniczne, a lepiej średnie.

W zawodach rzemieślniczych coraz bardziej przydatna jest też znajomość języków obcych: angielskiego, a zwłaszcza niemieckiego, by porozumieć się z klientami lub producentami stosowanych w pozłotnictwie preparatów i materiałów, wśród których przeważają firmy z Niemiec. Przydatna i niekiedy niezbędna w rzemiośle pozłotniczym jest podstawowa wiedza z zakresu historii sztuki.

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę