Doradca 2000 - Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej


Nagłówek

Doradca 2000

Szlifierz metali

Kod: 722312
Inna nazwa zawodu: nie występują

Zadania i czynności

Szlifierz metali bierze udział w wytwarzaniu maszyn i urządzeń w przedsiębiorstwach przemysłu maszynowego i elektrotechnicznego (zarówno w sektorze państwowym jak i uspołecznionym), a także w zakładach rzemieślniczych, naprawczych i usługowych. Operacje szlifierskie wykonywane są zwykle w ostatniej fazie procesu technologicznego i mają charakter obróbki wykończeniowej.

Szlifierz metali zajmuje się obróbką ścierną, która polega na skrawaniu warstw materiału w postaci bardzo drobnych wiórów i pyłu, przy pomocy narzędzi ściernych zamontowanych na obrabiarkach, zwanych szlifierkami.

W wyniku szlifowania precyzyjnego otrzymuje się dużą dokładność wymiarów, małą chropowatość oraz małe odchylenia kształtu i położenia.

W obróbce ściernej szczególnie duże znaczenie ma zgodność wymiarów wykonywanego przedmiotu z założeniami projektu, dlatego wykonywanie pomiarów i posługiwanie się przyrządami pomiarowymi należy do najważniejszych umiejętności szlifierza.

Szlifowaniu poddawane są powierzchnie różnych elementów: wałków i otworów, płaszczyzn, korpusów, wałów korbowych, kół zębatych, narzędzi, elementów gwintowanych, elementów o wewnętrznych i zewnętrznych powierzchniach stożkowych.

Można wyróżnić kilka typowych stanowisk pracy szlifierza metali, w zależności od typu szlifierki i od rodzaju wykonywanej pracy:

-szlifierki ogólnego przeznaczenia do wałów i otworów

- szlifierki do płaszczyzn

-szlifierki bramowe do obróbki korpusów

-szlifierki do obróbki wałów korbowych

-szlifierki specjalistyczne np. do kół zębatych

-szlifierki narzędziowe (w tym ostrzałki)

-szlifierki sterowane programowo i numerycznie

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę