Doradca 2000 - Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej


Nagłówek

Doradca 2000

Ślusarz narzędziowy

Kod: 722206
Inna nazwa zawodu: wzorcarz

Możliwości podjęcia pracy przez dorosłych

Nie istnieje formalne ograniczenie dotyczące wieku przy zatrudnianiu dorosłych, nie ma też specjalnych preferencji. W ogłoszeniach prasowych, szczególnie przy poszukiwaniu pracowników na stanowiska kierownicze, niekiedy stawia się jednak warunek, że kandydat nie powinien przekraczać określonego wieku (np. 45 lat). Nie ma bariery wieku przy rozpoczynaniu nauki.

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę