Doradca 2000 - Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej


Nagłówek

Doradca 2000

Ślusarz narzędziowy

Kod: 722206
Inna nazwa zawodu: wzorcarz

Możliwości awansu w hierarchii zawodowej

Awans ślusarza narzędziowego zależy od poziomu przygotowania w zakresie wykształcenia i praktyki, które są podstawą zaszeregowania do odpowiedniej kategorii, na przykład pracownika przyuczonego, kwalifikowanego, samodzielnego, mistrza i specjalisty.

Po ukończeniu dodatkowych kursów i zdaniu egzaminów można zdobyć dodatkowe specjalizacje w zakresie ślusarstwa.

Wniosek o przeszeregowanie składa przełożony lub sam zainteresowany.

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę