Doradca 2000 - Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej


Nagłówek

Doradca 2000

Ślusarz narzędziowy

Kod: 722206
Inna nazwa zawodu: wzorcarz

Wymagania fizyczne i zdrowotne

Ślusarz narzędziowy pracuje w pozycji stojącej. Praca wymaga znacznego wysiłku fizycznego (ręczna obróbka metali i składanie elementów w zespoły). Powinien więc odznaczać się wytrzymałością fizyczną oraz sprawnością kończyn. Musi mieć dobry wzrok oraz nie reagować na alergenne działanie smarów, rozpuszczalników i olejów.

Osoby niepełnosprawne - np. z osłabionym słuchem - mogą znaleźć zatrudnienie, jednak w niektórych wypadkach muszą korzystać z pomocy osób w pełni sprawnych lub specjalnego oprzyrządowania.

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę