Doradca 2000 - Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej


Nagłówek

Doradca 2000

Ślusarz narzędziowy

Kod: 722206
Inna nazwa zawodu: wzorcarz

Warunki podjęcia pracy w zawodzie

Kandydat ubiegający się o pracę w zawodzie ślusarza narzędziowego powinien mieć wykształcenie co najmniej zasadnicze zawodowe, o profilu „ślusarz”. Dobrze widziane przez pracodawców ukończenie technikum zawodowego.

Zgłaszający się do pracy winien przedstawić dokumenty świadczące o posiadanych kwalifikacjach i przebiegu dotychczasowej pracy zawodowej. Przed przyjęciem do pracy musi wykonać badania lekarskie.

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę