Doradca 2000 - Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej


Nagłówek

Doradca 2000

Spawacz

Kod: 721204
Inna nazwa zawodu: nie występują

Profil zawodu


Zadania i czynności zawodowe

Rodzaj pracy
Produkcyjna : Tak
Kategoria pracy
Przemysł ciężki i wydobywczy : Tak
Charakter Pracy
Praca z rzeczami : w bardzo dużym stopniu
Kategorie czynności dominujących
Motoryczne (ruchowe) : w bardzo dużym stopniu
Kategorie obciążenia fizycznego
Praca średnio lekka : Tak
Praca ciężka : Tak

Środowisko pracy

Miejsce pracy
W budynkach : Tak
Na wolnym powietrzu : Tak
Pod ziemią : Tak
Pod wodą : Tak
Intensywność kontaktów z ludźmi
Kontakty z ludźmi są możliwe, lecz nie konieczne : Tak
Sposoby porozumiewania się
Ustny : w dużym stopniu
Dominująca forma pracy
Indywidualna : Tak
Stałe godziny pracy
Praca zmianowa : Tak
Pogoda : Tak
Godziny wykonywania pracy
Tylko w dzień : Tak
Odpowiedzialność
Za wyposażenie i maszyny : Tak

Wymagania psychologiczne

Ważne sprawności sensomotoryczne
Ostrość wzroku : niezbędna
Zmysł równowagi : niezbędna
Koordynacja ruchowo wzrokowa : niezbędna
Szybki refleks : przydatna
Spostrzegawczość : przydatna
Zręczność rąk : niezbędna
Zręczność palców : przydatna
Brak lęku przed wysokością : niezbędna
Ważne sprawności i zdolności
Zdolność koncentracji uwagi : przydatna
Uzdolnienia techniczne : niezbędna
Ważne cechy
Umiejętność pracy w szybkim tempie : przydatna
Wytrzymałość na długotrwały wysiłek : przydatna
Umiejętność podporządkowania się : przydatna
Umiejętność pracy w warunkach monotonnych : przydatna
Gotowość do pracy w nieprzyjemnych warunkach środowiskowych : niezbędna
Dokładność : niezbędna
Przydatne zainteresowania
Techniczne : niezbędna

Wymagania fizyczne i zdrowotne

Ważne cechy fizyczne
Wysoka ogólna wydolność fizyczna : przydatna
Duża sprawność układu krążenia : niezbędna
Duża sprawność układu oddechowego : niezbędna
Duża sprawność układu kostno-stawowego : niezbędna
Duża sprawność układu mięśniowego : niezbędna
Duża sprawność narządu wzroku : niezbędna
Duża sprawność narządów równowagi : niezbędna
Przeciwwskazania zdrowotne
Istnieją przeciwwskazania zdrowotne : przydatna
Dostępność zawodu dla niepełnosprawnych
Z niedorozwojem umysłowym niewielkiego stopnia : Tak

Warunki podjęcia pracy w zawodzie

Konieczny poziom wykształcenia
Podstawowe : Tak

Inne

Możliwość samo-zatrudnienia w zawodzie
Samo-zatrudnienie jest możliwe : Tak
Trend rozwojowy zawodu
Stabilizacja – zatrudnienie utrzymuje się na podobnym poziomie : Tak
Kod Hollanda
Pierwsza litera kodu : R
Druga litera kodu : P
Trzecia litera kodu : B

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę