Doradca 2000 - Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej


Nagłówek

Doradca 2000

Spawacz

Kod: 721204
Inna nazwa zawodu: nie występują

Możliwości podjęcia pracy przez dorosłych

Być dobrym spawaczem to prawdziwa sztuka, która jest efektem kilkuletniej praktyki, zdobytego doświadczenia oraz posiadanej wiedzy i znajomości przebiegu procesów spawania. Kandydat do tego zawodu powinien posiadać pewne predyspozycje, które mają istotny wpływ na nabywanie przez niego umiejętności zawodowych. Ważne są zdolności manualne, dobra koncentracja uwagi, opanowanie. Z uwagi, że praca odbywa się w warunkach szkodliwych dla zdrowia ogromne znaczenie w pracy spawacza stanowi wymóg posiadania dobrego stanu zdrowia oraz zadowalającej kondycji fizycznej. Ponadto każdy spawacz w celu kontynuowania pracy w zawodzie niezależnie od rodzaju metody, którą się posługuje zobowiązany jest do odnawiania co 2 lata uprawnień spawalniczych

Zawód ten mieści się w grupie zawodów, w których największe szanse zatrudnienia mają osoby młode i w średnim wieku / nieprzekraczalną barierą jest 45- 50 rok życia/. Z uwagi na predyspozycje i wymagania tego zawodu większe szanse zatrudnienia mają osoby, które kiedyś już pracowały w tym zawodzie. Ze względu na trudne warunki pracy raczej nie kształci się i nie zatrudnia kobiet-spawaczy i osób niepełnosprawnych

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę