Doradca 2000 - Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej


Nagłówek

Doradca 2000

Spawacz

Kod: 721204
Inna nazwa zawodu: nie występują

Możliwości zatrudnienia

Spawanie występuje prawie w każdej dziedzinie przemysłu. Ranga tego zawodu- i tak wysoka – stale rośnie. Imbardziej rozwijają się i unowocześniają różne gałęzie przemysłu, tym większe jest zapotrzebowanie na dobrze wyszkolonych spawaczy i duża szansa na znalezienie ciekawej i dobrze płatnej pracy. Największe zapotrzebowanie na spawaczy różnych specjalnościmają duże zakłady przemysłowe. Branżami, w których zatrudnionych jest dużo spawaczy to przede wszystkim: przemysł stoczniowy i budownictwo. Pracownicy z wysokimi uprawnieniami do spawania znajdują takżezatrudnieniew zakładach produkujących kotły i zbiorniki ciśnieniowe. Inne miejsca pracy dla spawaczy to zakłady zajmujące się tworzeniem instalacji rurowych, przemysł narzędziowy, przemysł taboru szynowego: kolejowego i tramwajowego przemysł branży samochodowej.

Dla spawacza atrakcyjna może być także praca w zakładzie usługowym, najlepiej własnym.

Posiadane umiejętności w tym zawodzie umożliwiająrównież wykonywanie innych pokrewnych czynności takich jak: zgrzewanie, lutowanie lub żłobienie, bez uzyskiwaniadodatkowych kwalifikacji. Daje to możliwości pracy na innym stanowisku pracy i dodatkowe szanse zatrudnienia.

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę