Doradca 2000 - Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej


Nagłówek

Doradca 2000

Spawacz

Kod: 721204
Inna nazwa zawodu: nie występują

Wymagania psychologiczne

Kandydat do zawodu spawacza powinien nie tylko opanować techniki spawania, posługiwać się właściwie sprzętem spawalniczym, opanować najistotniejsze umiejętności wykonywania spoin i złącz ale posiadać odpowiednie predyspozycje i cechy psychofizyczne. Istotnym czynnikiem warunkującym szybkie postępy i dobrą jakość spawania jest posiadanie zdolności manualnych oraz sprawności motorycznej rąk przydatnych podczas prowadzenia i operowania sprzętem spawalniczym. Ważną cechą jest bardzo dobra koordynacja wzrokowo-ruchowa, czyli ogólna sprawność wykonywania czynności przy jednoczesnej kontroli wzrokowej. Ponadto odpowiedzialność, samodzielność, rzetelność i rozsądek to cechy istotne do podjęcia właściwych decyzji w stresowychtrudnych sytuacjach, nie uleganie panice oraz nie podejmowanie ryzyka bez potrzeby. Przy wykonywaniu prac precyzyjnych głównie przy stosowaniu minimalnych ruchów nieodzowna dla spawacza jest umiejętność koncentracji uwagi utrzymywanej przez dłuższy okres czasu bez rozpraszania się na inne bodźce działające z zewnątrz. Ważna jest także cierpliwość, dokładność, systematyczność, wytrzymałość na długotrwałe zmęczenie i odporność na stresy w dążeniu do zakończenia czynności i prac. Szczególnie gdy chodzi o spawaczy specjalizujących się w pracach na wysokościach albo pod wodą. Nieodzowne jest także opanowanie i zrównoważenie emocjonalne. W opanowaniu technik spawania trudności mogą mieć pobudliwe i nerwowe.

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę