Doradca 2000 - Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej


Nagłówek

Doradca 2000

Spawacz

Kod: 721204
Inna nazwa zawodu: nie występują

Możliwości awansu w hierarchii zawodowej

Zawód spawacza cieszy się wysokim prestiżem. W obrębie tego zawodu występuje szereg specjalności. Uzyskanie konkretnych specjalizacji związane jest z uzyskaniem przez pracownika odpowiednich uprawnień. Posiadanie ich wielu jest dla spawacza świadectwem wysokich kwalifikacji zawodowych. Daje możliwości wyboru atrakcyjnego miejsca pracy, bądź podwyższenia uzyskanych dowodów. W spawalnictwie podnoszenie kwalifikacji zawodowych odbywa się stopniowo. Podstawą jest solidne przygotowanie teoretyczne i praktyczne, aby później osiągać coraz wyższe szczeble specjalizacji.Szerokie uprawnienia spawalnicze, kilkuletnia praktyka daje możliwości awansu zawodowego. Na początek na stanowisko brygadzisty a w dalszej kolejności stanowisko mistrza. Dalsze szczeble kariery zawodowej są możliwe, ale związane jest to z koniecznością podnoszenia poziomu wykształcenia. Osoby z wykształceniem zasadniczym zawodowym mogą kontynuować naukę w 3-letnich technikach mechanicznych dla pracujących w klasach o specjalności spawacza. Dalsze kształcenie, to wybór studiów wyższych /warunek- posiadanie świadectwa dojrzałości/. Ukończenie studiów technicznych na Politechnice- daje możliwość uzyskania tytułu magistra inżyniera o specjalności spawalnictwo.

Spawacze mogą także zakładać własne firmy usługowe. Przy prowadzeniu własnego zakładu przydatne są dodatkowe umiejętności najlepiej w specjalnościach takich jak tokarstwo, ślusarstwo, blacharstwo, mechanika.

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę