Doradca 2000 - Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej


Nagłówek

Doradca 2000

Spawacz

Kod: 721204
Inna nazwa zawodu: nie występują

Wymagania fizyczne i zdrowotne

Rygorystyczne wymogi zdrowotne stawiane przyszłym spawaczom spowodowane są tym, że jest to praca odbywająca się w warunkach szkodliwych dla zdrowia, w otoczeniu gazów i pyłów będących ubocznym produktem całego procesu spawania. Od kandydatów na spawaczy wymaga się bardzo dobrego stanu zdrowia i pełnej sprawności fizycznej. Przebywanie pod wodą oraz na wysokościach jest często związane z koniecznością wytrwania w niewygodnej pozycji przez długu czas, a to wymaga dużej siły fizycznej oraz w pełni sprawnego układu kostno- stawowego i mięśniowego. Zagrożenia dla zdrowia spawacza stwarza nie tylko miejsce pracy ale także materiały którymi się posługuje. Najbardziej niebezpieczne są opary gazów technicznych wdychane w trakcie spawania. Są one szczególnie groźne dla alergików czy astmatyków. Dlatego właśnie osoby ze skłonnością do alergii, chorób skóry, chorób spojówek i śluzówek, schorzeń układu oddechowego nie powinny pracować w tym zawodzie. Przeciwwskazaniem są również wady wzroku nie poddające się korekcji, zaćma, zaburzenia równowagi i padaczka. Raczej w tym zawodzie nie ma miejsca dla kobiet i osób niepełnosprawnych.

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę