Doradca 2000 - Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej


Nagłówek

Doradca 2000

Spawacz

Kod: 721204
Inna nazwa zawodu: nie występują

Środowisko pracy

materialne środowisko pracy

Spawanie jest pracą fizyczną a prace spawalnicze odbywają się na przestrzeni otwartej oraz w pomieszczeniach zamkniętych. Mogą to być hale produkcyjne, warsztaty remontowe, pochylnie lub wnętrza kadłubów statków. Specyfiką tego zawodu jest wykonywanie prac spawalniczych w nietypowych miejscach takich jak: rzeki, baseny, ciągi wodno-kanalizacyjne, itp.

Wiele prac odbywa się także na wysokościach /na przęśle mostu, na wieży/ co wpływa na technikę i jakość spawania. Reasumując spawacz może pracować wszędzie, na ziemi i pod wodą, w pomieszczeniach i na otwartej przestrzeni. W swojej pracy narażony jest na wiele niebezpieczeństw. Do szczególnie niebezpiecznych należą prace spawalnicze w małych pomieszczeniach np. w zbiornikach i na statkach. Na takich stanowiskach trzeba zainstalować wyciągi oraz zapewnić nawiew świeżego powietrza. Spawacz natomiast musi być asekurowany z zewnątrz przez pomocnika. Kolejne niebezpieczeństwa to promieniowanie świetlne i cieplne, oddziaływanie pola elektromagnetycznego, obecność pyłów i gazów technicznych.

Zagrożenia te sprzyjają powstawaniu chorób zawodowych takich jak zatrucia, choroby skóry i oczu, uszkodzenia słuchu. Stosowanie odpowiednich procedur postępowania i zabezpieczenia pozwala zapewnić właściwą ochronę spawaczom i zminimalizować chociaż w pewnym stopniu istniejące zagrożenia.

warunki społeczne

Stanowisko pracy spawacza jest na ogół samodzielnym miejscem działalności. Spawacz sam przygotowuje sobie stanowisko pracy, zapoznaje się z odpowiednią dokumentacją oraz dokonuje wyboru odpowiedniej techniki spawalniczej łącznie z doborem najwłaściwszej spoiny.

Ustala także kolejność czynności w toku spawania. Reasumując spawacz od początku do końca odpowiada za jakość i efekty wykonywanej przez siebie pracy.

W większych zakładach przemysłowych spawacze mogą pracować w zespołach lub brygadach składających się z kilku spawaczy różnych specjalności lub innych pracowników. Wówczas nadzór nad zespołem sprawuje główny spawalnik – brygadzista lub mistrz. Jest on ich bezpośrednim przełożonym i wyznacza im konkretne zadania do wykonania.

warunki organizacyjne

Spawacze zatrudnieni w fabrykach, stoczniach, innych dużych zakładach przemysłowych pracują zwykle na 2-3 zmiany, natomiast w małych zakładach rzemieślniczych i usługowych na jedną. Większość spawaczy ma stałe, z góry ustalone godziny pracy. Wyjątek stanowią spawacze z uprawnieniami do prac podwodnych. Ze względu na specyfikę zawodu mogą być oni wykorzystywani, np. do usuwania awarii wodociągowo-kanalizacyjnych. Wówczas są wzywani do pracy o każdej porze dnia i nocy.

Wszyscy spawacze używają odzieży ochronnej – specjalnych fartuchów, okularów chroniących oczy przed promieniowaniem świetlnym, pyłami, opiłkami metali, iskrami, itp. Dosyć skuteczną ochronę przed urazami i wypadkami dają noszone przez spawaczy przyłbice, tarcze i specjalne rękawice. Spawacz pracujący pod wodą często używa kombinezonu nurka. Jest on niezbędny przy pracach na dużych głębokościach / np. przy spawaniu pozostających głęboko pod wodą metalowych konstrukcji mostu/. Funkcje i zależności organizacyjne w tym zawodzie wynikają z miejsca pracy. Spawacze zatrudnienie w dużych zakładach przemysłowych są tylko podwładnymi. W zakładach rzemieślniczych mogą być podwładnymi lub przełożonymi / np. właściciel firmy zatrudniającej kilka osób/.

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę