Doradca 2000 - Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej


Nagłówek

Doradca 2000

Spawacz

Kod: 721204
Inna nazwa zawodu: nie występują

PrzeciwwskazaniaI. Sprawność kończyn dolnych
Sprawność kończyn dolnych : Zaburzenia niewielkiego stopnia


II. Sprawność kończyn górnych
Zręczność rąk : Zaburzenia niewielkiego stopnia
Zręczność palców : Zaburzenia dużego stopnia


III. Sprawność narządów zmysłów
Słuch : Zaburzenia dużego stopnia
Wzrok : Zaburzenia niewielkiego stopnia
Węch : Nie dotyczy
Smak : Nie dotyczy
Równowaga : Zaburzenia niewielkiego stopnia


IV. Sprawności sensomotoryczne
Rozróżnianie barw : Nie dotyczy
Widzenie stereoskopowe : Zaburzenia dużego stopnia
Koordynacja wzrokowo-ruchowa : Zaburzenia niewielkiego stopnia
Percepcja kształtów : Zaburzenia dużego stopnia


V. Sprawność podstawowych układów fizjologii człowieka
Krążenia : Zaburzenia niewielkiego stopnia
Oddechowego : Zaburzenia niewielkiego stopnia
Nerwowego : Zaburzenia niewielkiego stopnia
Mięśniowego : Nie dotyczy
Mięśniowego : Nie dotyczy
Kostno-stawowego : Zaburzenia niewielkiego stopnia


VI. Sprawności psychiczne człowieka
Upośledzenie umysłowe : Zaburzenia niewielkiego stopnia
Zaburzenia nerwicowe : Nie dotyczy


VII. Cechy ogólne
Budowa ciała : Zaburzenia niewielkiego stopnia
Ogólna wydolność fizyczna : Tak
Sprawność ekspresji werbalnej : Nie dotyczy


VIII. Inne czynniki
Nosicielstwo chorób zakaźnych : Nie dotyczy
Zniekształcenia, problemy z wyglądem : Nie dotyczy

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę