Doradca 2000 - Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej


Nagłówek

Doradca 2000

Brązownik

Kod: 721101
Inna nazwa zawodu: nie występują

Zadania i czynności

Brązownik to zawód zaliczany do rzemiosła artystycznego. Jego zadaniem jest wytwarzanie przedmiotów z brązu, według odpowiedniego modelu i planu oraz odnawianie i konserwowanie zabytkowych przedmiotów wykonanych z tego materiału. Brązownik realizuje zamówienia instytucji i osób prywatnych. Jest odpowiedzialny wobec zleceniodawców za jakość wykonanej pracy i jej poziom artystyczny.

Tworzywem pracy brązownika jest odlew z brązu przedmiotu, który będzie następnie poddawał obróbce. Przedmioty wykonywane przez brązownika to figury, żyrandole, świeczniki, okucia, postumenty, obudowy zegarów, klamki itp. Odlew z brązu oddaje jedynie kształt danego przedmiotu, nie zawiera natomiast szczegółów jego rzeźby, nie uwydatnia linii i walorów artystycznych. Powierzchnia odlewu jest chropawa i bez połysku. Dopiero praca brązownika nadaje mu odpowiedni wygląd.

Brązownik umieszcza odlew w imadle i po zapoznaniu się ze szczegółowym rysunkiem przedmiotu przystępuje do pracy. Na wstępie obcina przy pomocy frezów niepotrzebne elementy, opiłowuje i wyrównuje pilnikami powierzchnię oraz wygładza załamania. Następnie cyzeluje dłutkami i młotkiem cyzelerskim szczegóły rzeźby. Kolejnym etapem jest ostateczne wygładzanie szlifierką i polerowanie szczotkami rotacyjnymi. Pracę kończy patynowanie środkami chemicznymi.

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę