Doradca 2000 - Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej


Nagłówek

Doradca 2000

Kominiarz

Kod: 713303
Inna nazwa zawodu: nie występują

Zadania i czynności

Kominiarz czyści, odgruzowuje i udrażnia przewody kominowe, spalinowe i wentylacyjne, dokonuje rutynowych, corocznych przeglądów, wykonuje inwentaryzacje na zlecenie administracji budynków, przygotowuje opinie i ekspertyzy dotyczące stanu przewodów dla wydziałów architektury i zakładów gazowniczych. Część prywatnych firm, łącząc obowiązki kontrolne z wykonawstwem zajmuje się także budową, adaptacją, uszczelnianiem i remontami przewodów.

Celem pracy kominiarza jest zapobieganie pożarom i zatruciom spalinami (czadem), a co za tym idzie ochrona zdrowia, życia i mienia ludzi

Zadania i obowiązki kominiarza są bardzo zróżnicowane i zależą w głównej mierze od poziomu kwalifikacji.

Pomocnik kominiarski, który uczy się dopiero zawodu, wykonuje pod nadzorem mistrza szkolącego najprostsze czynności związane z czyszczeniem i badaniem drożności przewodów kominowych i wentylacyjnych. Może także wykonywać nieskomplikowane prace inwentaryzacyjne oraz szkice niewielkich urządzeń.

Do jego zadań należą przede wszystkim tzw. prace z liną - czyszczenie przewodów ogniowych z zanieczyszczeń (z dołu i z góry) oraz sprawdzanie razem z mistrzem drożności instalacji (wystukiwanie kulą przeszkód, kontrola przepływu dymu podczas przepalania kominów). Przez cały czas pomocnik stosuje się ściśle do poleceń mistrza. Wówczas, gdy nie ma z nim kontaktu wzrokowego używa telefonu komórkowego lub krótkofalówki.

Czeladnik wykonuje samodzielnie lub na polecenie mistrza większość czynności zawodowych. Pod nadzorem mistrza sprawdza drożność przewodów, mierzy i szkicuje instalacje. Może także samodzielnie wykonywać niezbyt skomplikowane prace z zakresu tzw. brudnej kominiarki (czyszczenie kominów, kotłowni, wędzarni) oraz dawać polecenia pomocnikom. Czeladnik kominiarski nie ma uprawnień do wydawania opinii i ekspertyz, dlatego jego wszystkie czynności zostają udokumentowane w tzw. Książce Dyspozycji, a następnie ocenione i potwierdzone przez mistrza prowadzącego, który w pełni (także karnie) odpowiada za ich jakość.

Dyplomowany mistrz kominiarski tylko w niewielkim stopniu zajmuje się typowymi pracami kominiarskimi (usuwanie z przewodów kominowych zanieczyszczeń powstających w czasie spalania, gniazd ptasich itp.) Do jego obowiązków należy przede wszystkim wydawaniem opinii i ekspertyz (z obowiązkowych, corocznych kontroli przewodów, odbioru stanu surowego i wykończeniowego nowych instalacji itp.) Rozwiązuje także trudne problemy fachowe (m.in. wyszukuje stosowne normy i przepisy prawa budowlanego) i kontaktuje się z klientami (negocjuje ceny usług, przyjmuje skargi na pracę zespołu itp.).

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę