Doradca 2000 - Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej


Nagłówek

Doradca 2000

Posadzkarz

Kod: 712204
Inna nazwa zawodu: technolog robót wykończeniowych w budownictwie, parkeciarz

Zadania i czynności

Posadzkarz pokrywa nawierzchnię podłogową różnego rodzaju materiałami budowlanymi, takimi jak: płytki z tworzyw mineralnych i sztucznych, płytki ceramiczne i szklane, kamień naturalny i sztuczny, deski drewniane i klepki podłogowe i inne. Ponadto odnawia i konserwuje już istniejące, ale zniszczone podłogi. Swoje zadania wykonuje zgodnie ze sporządzonym rysunkiem technicznym lub życzeniami klienta.

Przed przystąpieniem do pracy sprawdza, czy podłoże, na którym ma układać posadzkę jest równe i zgodne z rysunkiem technicznym pomieszczenia, następnie wyrównuje nawierzchnię poprzez pokrycie nierówności specjalnymi masami żywicznymi, tzw. epoksydowymi lubi innymi.

Do układania nawierzchni podłogowych używa różnych materiałów budowlanych; może układać posadzkę na „mokro” lub na „sucho”.

Do ułożenia posadzki na „mokro” sporządza zaprawę w betoniarce, tzw. wylewkę. Może to być wylewka cementowa - jeśli używa piasku cementu i wody w określonych technologią proporcjach, skało-drzewna, jeśli używa gotowej mieszanki z drewna i środków wiążących wraz z wodą lub lastrykowa, jeśli do cementu i wody dodaje grys marmurowy, czyli kruszywo z kamieni naturalnych. Wymieszane składniki z betoniarki przenosi - ręcznie wiadrami lub taczką - na miejsce pokrycia posadzki. Wylewa zaprawę rozprowadzając ją deską na prowadnicach, kolejno na całą powierzchnię pomieszczenia. Zostawia wylewkę do stwardnienia (do 3 dni), po czym szlifuje posadzkę elektryczną szlifierką lub ręcznie zaciera ją, aż do uzyskania gładkiej, wypolerowanej powierzchni. Układa brzegi podłogi z listwy cementowej lub drewnianej, taśmą przyścienną lub cokolikami - w zależności od zlecenia klienta lub rysunku technicznego.

Do ułożenia posadzki na „sucho” używa płytek z kamieni naturalnych lub sztucznych, np. terakoty, klinkierowych, płytek ceramicznych - glazurowych, desek lub parkietu, wykładzin z tworzyw sztucznych, gumopochodnych. Materiały te może układać na podłożu cementowym. Posadzkarz dobiera i sortuje płytki ceramiczne lub kamienne według odcieni barw, jakości szkliwa, kształtu i zwichrowań powierzchni (nawet niewielkie, milimetrowe odchylenia grubości płytek mogą spowodować duże pofałdowania i nierówności powierzchni podłogowej). Sporządza cienką zaprawę cementową, rozprowadza ją na powierzchnię posadzki i układa na niej płytki, przycięte i dopasowane. Coraz częściej układa płytki na kleju - po oczyszczeniu powierzchni smaruje ją pędzlem, smaruje wewnętrzną stronę płytek układa je na podłodze. Po wyschnięciu podłogi wypełnia pędzlem szczeliny między płytkami spoiwem, tzw. fugą. Układa brzegi podłogi cokolikami, z listwy cementowej, drewnianej, taśmy przyściennej.

Niektórzy posadzkarze specjalizują się w układaniu jednego rodzaju nawierzchni podłogowej. Najczęściej dotyczy to układania podłogi z parkietu - deszczułek (klepek) drewnianych. Dlatego nazywa się ich parkieciarzami. Przed ułożeniem parkietu pracownik oczyszcza powierzchnię podłogi, przycina (piłą tarczową) klepki do żądanej długości, smaruje klejem powierzchnię podłogi i klepek, układa je według wzoru, np. ”w jodełkę ”. Na brzegach podłogi, przy ścianie układa listwy drewniane. Czasem zamiast pojedyńczych klepek używa gotowej mozaiki lub kostki drewnianej bądź układa parkiet tzw. inkrustowany, czyli we wzory z innego rodzaju i koloru drewna.. Po wyschnięciu podłogi szlifuje ją cykliniarką aż do uzyskania równej, gładkiej powierzchni. Oczyszcza następnie podłogę z wiór drewnianych, maluje co najmniej 3. krotnie lakierem.

Inny rodzaj nawierzchni podłogowej z desek to tzw. podłogówka. Posadzkarz najpierw przygotowuje polepę, czyli gruz, ciętą słomę, trociny i odpady budowlane zmieszane z wapnem. Sypie ją równomiernie na podłogę i na niej kładzie legary (krawędziaki drewniane), a do nich przybija deski podłogowe dociskając je klamrami ciesielskimi.

Do ułożenia powierzchni podłogowych może używać wykładzin i płytek z tworzyw sztucznych, także dywanowych. W pracy posadzkarz używa wielu narzędzi ręcznych i urządzeń technicznych, są to: betoniarki, piły tarczowe, szlifierki ręczne i elektryczne, cykliniarki, ręczne młoty pneumatyczne, noże do cięcia, ostrzałki do narzędzi, szpachle, packi, zacieraczki ręczne i elektryczne, młotki, pędzle, poziomnicę, wagę wodną, teodolit, miarkę, ołówek stolarski, kątomierz.

Czasem zadaniem posadzkarza jest naprawianie istniejących nawierzchni podłogowych. Reparacje mogą dotyczyć odnowienia parkietu, wymiany zniszczonych płytek podłogowych lub wypełnienia wykruszonych miejsc podłogi odpowiednią zaprawą.

Posadzkarz w małej firmie usługowej musi sam sobie szukać zleceń, prowadzi rozliczenia finansowe, wystawia faktury, sporządza kosztorysy prac.

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę