Doradca 2000 - Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej


Nagłówek

Doradca 2000

Konserwator budynków i stanu technicznego pomieszczeń

Kod: 711101
Inna nazwa zawodu: nie występują

Zadania i czynności

Praca konserwatora budynków polega na przeprowadzaniu remontów domów, zarówno z zewnątrz jak i wewnątrz, lub też na dokonywaniu niewielkich przeróbek wnętrz. Konserwator zajmuje się różnymi rodzajami robót budowlanych, specjalizacja w zawodzie zależy głównie od wielkości firmy, w której pracuje. Generalnie – im mniejsza firma, tym bardziej wszechstronny musi być pracownik.

Konserwator budynków najczęściej pracuje w zakładzie usługowym, lub też sam go prowadzi. Jego praca obejmuje wiele różnorodnych czynności – od cięższych robót budowlanych, takich jak tynkowanie i malowanie elewacji, ocieplanie ścian przez okładanie ich płytami izolacyjnymi, poprzez np. wymianę okien w budynku, czy mieszkaniu, aż do prostego malowania ścian i wymiany wykładzin podłogowych w mieszkaniach lub biurach. Konserwator może dokonywać również niewielkich przeróbek w budynkach jak np. podnoszenie stropu, montowanie ścianek gipsowo-kartonowych czy podwieszanych sufitów. Konserwacja budynków obejmuje także remonty dachów, kominów ponad dachem i przewodów kominowych oraz wymianę elementów blacharskich dachu. Nierzadko zdarza się, że konserwator jest też glazurnikiem lub cykliniarzem.

Prace remontowe i budowlane nie wyczerpują zakresu działania konserwatora budynków. Zajmuje się on także utrzymywaniem w należytym stanie instalacji elektrycznej i gazowej, oraz instalacji sanitarnych i grzewczych budynku. Może on również wykonywać prace ślusarskie, stolarskie lub szklarskie.

Z powodu dużej rozmaitości mogących wystąpić robót, konserwator budynków posługuje się, w zależności od wykonywanej pracy, różnorodnymi narzędziami i sprzętem. Mogą być to tynkownica i urządzenia do malowania natryskowego, ale i zwykłe kielnie, szpachle i pędzle. Używa wielu prostych narzędzi jak młotki, śrubokręty i kombinerki; posługuje się też wiertarką, szlifierką ręczną, wałkami do malowania ścian. Przy konserwacji przewodów kominowych szczotką kominiarską, a przy cyklinowaniu podłóg – cykliniarką. Pracę swoją konserwator budynków często wykonuje na rusztowaniach lub drabinie. Praca najczęściej wykonywana jest w kilkuosobowych zespołach pod nadzorem brygadzisty lub majstra. W większych firmach budowlanych konserwator nie musi być tak wszechstronny i często zajmuje się tylko jednym rodzajem robót.

Montażysta dekoracji pracuje najczęściej na zewnątrz budynków i na wysokości. Do jego obowiązków należy montaż elementów drewnianych lub metalowych, reklam lub szyldów na elewacji, bądź dachu, przy użyciu wiertarki i śrub lub kotew. Czasem montaż wymaga umocowania specjalnej konstrukcji.Do zawodu tego należy też renowacja dekoracji kamiennych na starszych budynkach lub gipsowych dekoracji wnętrz. Wówczas montażysta dekoracji staje się w pewnym stopniu artystą, konserwatorem zabytków, gdyż według ocalałych fragmentów czy rysunków musi odtworzyć brakujące części dekoracji. Posługuje się prostymi narzędziami jak szlifierki, pędzle, szpachle oraz środkami czyszczącymi i papierem ściernym.

W wypadku gdy budynek wskutek zużycia czy innych przyczyn zostaje przeznaczony do rozbiórki wykonują ją robotnicy rozbiórki budowli. Pracę wykonują zespołowo, na zewnątrz, często w niekorzystnych warunkach atmosferycznych. Używane przez nich narzędzia to młoty, młoty pneumatyczne, kilofy i łomy. Używane są też maszyny takie jak spycharki, a czasem materiały wybuchowe w postaci ładunków amonitu skalnego. Podczas rozbiórek zwraca się uwagę na możliwie największy odzysk materiału, nadającego się do dalszego użytkowania, takiego jak cegła, drewno itp.

Stosunkowo niedawno powstałą specjalnością w zawodzie konserwatora jest osuszanie i odgrzybianie budowli. Robotnik osuszania i odgrzybiania budowli na początku osusza zawilgocone ściany budynku za pomocą specjalnych lamp, a następnie, posługując się odpowiednim sprzętem wstrzykuje w ścianę środki grzybobójcze i konserwujące mur. Prace są wykonywane zarówno wewnątrz jak i na zewnątrz budynku. Pracuje się w grupach pod bezpośrednim nadzorem kierownika grupy lub majstra.

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę