Doradca 2000 - Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej


Nagłówek

Doradca 2000

Sanitariusz szpitalny

Kod: 532904
Inna nazwa zawodu: nie występują

Zadania i czynności

Ostatnia aktualizacja – 09.2009 r.

ZADANIA I CZYNNOŚCI

Podstawowym celem pracy sanitariusza jest ogólnie opieka nad pacjentem, a w szczególności pomoc ratownikom medycznym i lekarzowi w reanimacji, pomoc w transporcie chorego, pomoc personelowi pielęgniarskiemu w czynnościach związanych z utrzymaniem higieny pacjenta.

Najważniejsze zadania wykonywane przez sanitariuszy różnią się nieznacznie od siebie w zależności od miejsca wykonywania zawodu. Sanitariusz zatrudniony na oddziale ratunkowym szpitala uczestniczy w pracy pogotowia ratunkowego: razem z lekarzem jedzie do chorego, zajmuje się transportem pacjenta na noszach. Może także brać udział w czynnościach resuscytacyjnych (inaczej: reanimacyjnych, czyli czynnościach mających na celu przywrócenie podstawowych objawów życia – krążenia i oddychania). Towarzyszy on pacjentowi od momentu przybycia do szpitala aż do chwili, gdy pacjent znajdzie się na oddziale szpitalnym. Do głównych zadań sanitariusza na oddziale ratunkowym należy pomoc pacjentowi w czynnościach higienicznych. Niekiedy pacjenci przyjmowani do szpitala są zaniedbani, wtedy sanitariusz musi pacjenta umyć, ostrzyc, ogolić, uczesać, dostarczyć czystą piżamę, a także go ubrać. Sanitariusz z oddziału ratunkowego może być obecny przy badaniu wstępnym pacjenta, towarzyszy wówczas pacjentowi lub transportuje go na wózku inwalidzkim bądź na łóżku na zabiegi zlecone przez lekarza (prześwietlenie rtg, badanie ultrasonograficzne i inne), zanim jeszcze pacjent trafi na oddział szpitalny.

Sanitariusz zatrudniony na oddziale szpitalnym umawia pacjenta na zlecone przez lekarza badania lub zabiegi (np. rtg, usg, badanie dopplera) oraz na zlecone przez lekarza konsultacje z innymi specjalistami (ustala dla pacjenta grafik tych wizyt). Niektórzy pacjenci wymagają pomocy w poruszaniu się, wtedy sanitariusz szpitalny pomaga im dojść np. do toalety. Do jego zadań mogą także należeć sprzątanie sal lub toalet. Sanitariusz pomaga także pielęgniarkom w myciu, przekładaniu pacjentów na łóżka lub wózki. Może również pomagać w karmieniu pacjenta, porannej toalecie, podawaniu basenu, roznoszeniu posiłków, zanoszeniu próbek pobranych od pacjenta do laboratorium. Sanitariusz może także pomagać pacjentom w drobnych usługach. Może na przykład spotkać się z prośbami osób unieruchomionych lub mających trudności w samodzielnym poruszaniu się o zrobienie drobnych zakupów, np. wody mineralnej ze szpitalnego sklepiku. Sanitariusz pracujący na oddziale psychiatrycznym może ponadto pomagać pielęgniarkom w obezwładnianiu pacjentów agresywnych. Może on także być zatrudniony na izbie przyjęć szpitala psychiatrycznego i razem z lekarzem wyjeżdżać do pacjenta chorego psychicznie. W przypadku śmierci pacjenta sanitariusze szpitalni pomagają w wywiezieniu zwłok z oddziału szpitalnego.

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę