Doradca 2000 - Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej


Nagłówek

Doradca 2000

Preparator medyczny

Kod: 532903
Inna nazwa zawodu: laborant sekcyjny, technik sekcyjny

Zadania i czynności

Preparator medyczny jest to człowiek , którego zadaniem jest praca ze zwłokami ludzkimi , które przed pogrzebem wymagają zainteresowania nauk medycznych .

Osoby na tym stanowisku pracują bądź w Zakładach Anatomii Prawidłowej przy Akademiach Medycznych, bądź w Zakładach Anatomii Patologicznej w większych szpitalach .

Preparator medyczny w Zakładach Anatomii Prawidłowej pomaga lekarzowi w czynnościach , które mają w odpowiedni sposób przygotować zwłoki do zamianyw zbiór odpowiednio wypreparowanych narządów i tkanek -mięśni , naczyńlub kości jako materiału koniecznego do nauki anatomii dla studentów medycyny i nauk pokrewnych. Sprawuje również nadzór nad przygotowanymi już preparatami. Utrzymuje je w porządku , dba o ich trwałość oraz nadzoruje godne postępowanie ze szczątkami ludzkimi . Praca ta wymaga kontaktu z substancjami chemicznymi , przede wszystkim formaliną .

Preparator medyczny w Zakładzie Anatomii Patologicznej pomaga wyjaśnićostateczną przyczynę zgonu . Trafiające tam zwłoki przygotowuje do badania sekcyjnego. Otwiera jamy ciała , wydobywa umieszczone tam narządy ściśle współpracując z lekarzem w taki sposób , aby jego działanie przyśpieszyło badanie narządów zmarłego i ułatwiło pobranie fragmentów do badań specjalistycznych . Po oględzinach zwłoki są przez preparatora zaszywane i przywracane do stanu zewnętrznego tak , by jak w najmniejszym stopniu raniły uczucia rodziny .

Zawód ten wymaga pracy fizycznej polegającej na transporcie zwłok, umiejętnościach nacinania, szycia, piłowania.Wykonywane są również proste prace porządkowe. Wskazany jest dobry wzrok (przy możliwej korekcji okularami jego wad ), sprawność manualna w zakresie czynności mechanicznych (cięcie, szycie) oraz dość duża odporność psychiczna. Dzięki prostym maszynom (wózki, dźwigi) sprawność kończyn dolnych przy odpowiedniej sile może być upośledzona choć konieczne jest poruszanie się o własnych siłach . Nie ma ograniczeń wiekowych przy podjęciu pracy tego typu . Nie jest wymagane specjalne wykształcenie (może być podstawowe) jednak przed przystąpieniem do samodzielnej pracy wymagane jest krótkotrwałe przeszkoleni. Preparator zastępuje lekarza w części prac fizycznych nie wymagających wiedzy fachowej. Duże obciążenie psychiczne pomimo niewielkiego zasobu wiedzy wymaganej w tym zawodzie sprawia ,że łatwo znaleźć pracę w większych szpitalach .

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę