Doradca 2000 - Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej


Nagłówek

Doradca 2000

Sprzedawca

Kod: 522301
Inna nazwa zawodu: hurtownik

Możliwości podjęcia pracy przez dorosłych

MOŻLIWOŚCI PODJĘCIA PRACY PRZEZ DOROSŁYCH

Na ogół pracodawcy nie formułują oczekiwań w stosunku do wieku, wobec kandydatów na sprzedawców. Pracę mogą znaleźć zarówno absolwenci bezpośrednio po szkole, jak również osoby po pewnej przerwie w zatrudnieniu. Zatrudniając młode osoby, pracodawcy liczą na ich energię i zapał do pracy, łatwość we wdrażaniu się do nowych obowiązków, dyspozycyjność. Inni szukają osób w przedziale 31 – 40 lat stawiając na doświadczenie i zdobyte umiejętności sprzedażowe. Górna granica wieku, do której kandydaci w większości mogą ubiegać się o pracę w zawodzie to ok. 50-55 lat.

Alternatywną formą zatrudnienia w sprzedaży jest samozatrudnienie (własny sklep), wówczas wiek nie stanowi żadnej bariery.

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę