Doradca 2000 - Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej


Nagłówek

Doradca 2000

Sprzedawca

Kod: 522301
Inna nazwa zawodu: hurtownik

Możliwości awansu w hierarchii zawodowej

MOŻLIWOŚCI AWANSU W HIERARCHII ZAWODOWEJ

Sprzedawca ma ograniczone możliwości rozwoju kariery zawodowej. Po kilku latach pracy i nabywania doświadczenia, może awansować na stanowisko kierownicze (kierownik sklepu, kierownik działu). Osoby pracujące w hipermarketach, na stanowiskach kierowniczych, odpowiadają za pracę podległych im sprzedawców oraz koordynują funkcjonowanie podległego działu.

Osoby przedsiębiorcze i operatywne, z doświadczeniem w sprzedaży zdobytym u jednego lub kilku pracodawców, mogą otworzyć własny sklep i zająć się prowadzeniem samodzielnej działalności gospodarczej.

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę