Doradca 2000 - Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej


Nagłówek

Doradca 2000

Sprzedawca

Kod: 522301
Inna nazwa zawodu: hurtownik

Wymagania fizyczne i zdrowotne

WYMAGANIA FIZYCZNE I ZDROWOTNE

Pracę sprzedawcy można zaliczyć do średniociężkich lub średnio lekkich (w zależności od zajmowanego stanowiska i branży).

Przeważnie wymagana jest duża sprawność układu kostno-stawowego i mięśniowego, gdyż praca odbywa się w ruchu, na stojąco (wypakowywanie, układanie, podawanie towarów, dźwiganie i przenoszenie itp.). W przypadku pracy kasjera w sklepie wielkopowierzchniowym, praca odbywa się w pozycji siedzącej. W wykonywaniu zawodu sprzedawcy istotna jest duża sprawność narządu wzroku, zwłaszcza dla osób, które pracują głównie przy komputerze (np. kasjer-sprzedawca, fakturzysta). Przeciwwskazaniem są duże wady słuchu, niewielki niedosłuch korygowany aparatem słuchowym nie stanowi istotnego przeciwwskazania do podjęcia pracy w tym zawodzie. Z uwagi na bardzo intensywne kontakty z klientami (informowanie, odpowiadanie na pytania, negocjowanie, przekonywanie do zakupu) przeciwwskazaniem do pracy w tym zawodzie są wady wymowy utrudniające porozumiewanie się, a także zaburzenia psychiki (nerwice, psychozy), upośledzenie umysłowe.

W sklepach ze stoiskami spożywczymi (kontakt z żywnością) wymagane są rozszerzone badania lekarskie o nosicielstwo chorób zakaźnych ( ukończone tzw. minimum sanitarne).

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę