Doradca 2000 - Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej


Nagłówek

Doradca 2000

Sprzedawca

Kod: 522301
Inna nazwa zawodu: hurtownik

Środowisko pracy

Ostatnia aktualizacja – 09.2009 r.

ŚRODOWISKO PRACY

Warunki materialne

Typowym miejscem pracy sprzedawcy w handlu detalicznym są pomieszczenia sklepowe, w handlu hurtowym magazyny i pomieszczenia biurowe.

 Sprzedawca w handlu drobnodetalicznym (obwoźnym) najczęściej wykonuje swoją pracę na powietrzu lub na niewielkich stoiskach/pomieszczeniach przeznaczonych na działalność handlową.  Praca sprzedawcy zaliczana jest do średnio lekkich, odbywa się w bezpiecznych warunkach otoczenia. Zawód ten zazwyczaj wykonywany jest na stojąco, w ciągłym ruchu (obsługa klientów, prezentacja towaru, układanie na półkach, przyjmowanie dostaw itp.), dlatego sprzedawcy najbardziej narażeni są na występowanie przewlekłych schorzeń narządu ruchu: schorzenia kręgosłupa (szczególnie dyskopatie), zmiany zwyrodnieniowe stawów, a także schorzenia układu krążenia, żylaki. Dłuższa praca przy komputerze związana ze sporządzaniem faktur i innych dokumentów może stać się przyczyną wad wzroku. Sprzedawcy wykonujący pracę na powietrzu lub w dużych halach magazynowych, gdzie występują niesprzyjające warunki pogodowe i  przeciągi, narażeni są na infekcje i przeziębienia.

Warunki społeczne

Praca sprzedawcy ma indywidualny charakter. Osoba pracująca w tym zawodzie zazwyczaj sama organizuje sobie stanowisko pracy, dba zamówienia towaru, estetykę stoiska, ponosi odpowiedzialność materialną za powierzone mienie. Kontakty z innymi ludźmi są częste i intensywne. Sprzedawcy to osoby, które doradzają, odpowiadają na pytania, nakłaniają i zachęcają klientów do zakupu. Intensywność kontaktów niesie ze sobą ryzyko konfliktów, które mogą powstawać, gdy np. klient jest niezadowolony z zakupu/ towaru. Wówczas sprzedawca musi wykazać się cierpliwością i umiejętnością łagodzenia sytuacji konfliktowych. W niektórych branżach i rodzajach sprzedaży istotne są również umiejętności negocjacyjne (np. w sytuacjach gdy klient ma możliwość uzyskana rabatu lub obniżki ceny), a także wówczas gdy sprzedawca jest właścicielem sklepu i sam dba o zakup towaru.

Warunki organizacyjne

Przeciętny czas trwania pracy sprzedawcy wynosi od 6 do 9 godzin dziennie. Praca wykonywana jest w dni powszednie oraz soboty, a przypadku niektórych sklepów (głównie hipermarkety) również w niedziele i niektóre święta. Czas pracy  uzależniony jest od rodzaju sklepu, w którym sprzedawca jest zatrudniony. W małych i średnich sklepach godziny pracy zazwyczaj są stałe, natomiast w sklepach wielkopowierzchniowych, niektórych hurtowniach i dużych stacjach benzynowych istnieje podział na pracę zmianową.

Praca sprzedawcy jest okresowo nadzorowana przez bezpośredniego przełożonego (np. kierownika sklepu, kierownika działu) lub też kontrolowane są jej efekty  (wyniki sprzedażowe, realizowanie planów sprzedażowych sklepu). Sprzedawcy, którzy prowadzą działalność gospodarczą nie podlegają nadzorowi. Osoby pracujące na stanowiskach związanych z koordynowaniem pracy innych sprzedawców mają określone uprawnienia do podejmowania decyzji. Zatrudnieni w handlu ponoszą odpowiedzialność materialną za powierzone mienie. Praca sprzedawcy ma zrutynizowany charakter.

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę