Doradca 2000 - Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej


Nagłówek

Doradca 2000

Sprzedawca

Kod: 522301
Inna nazwa zawodu: hurtownik

Polecana literatura

POLECANA LITERATURA

·„Mapa sprzedawcy, czyli techniki sprzedaży w sklepie” – Jacek Gałązka, wyd. Poltex (2006)

·„H jak handel. Zasady opodatkowania  handlu”  - Wiesława Dyszy, wyd. Wszechnica Podatkowa (2007)

·„Zarządzanie sprzedażą detaliczną” Cox R., Brittain P., wyd. Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne (2000)

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę