Doradca 2000 - Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej


Nagłówek

Doradca 2000

Antykwariusz

Kod: 522101
Inna nazwa zawodu: nie występują

Możliwości podjęcia pracy przez dorosłych

Zawód antykwariusza w każdym wieku mogą zacząć praktykować historycy sztuki. Ale także osoby z innym wykształceniem mogąpodjąć pracę w antykwariaciew późniejszych latach. Wydaje się, że konieczność zdobycia dość rozległej wiedzy i doświadczenia ograniczaszansę osób po pięćdziesiątym roku życia. Ale wciąż nie jest to niemożliwe. W antykwariatach z nowszymi książkaminie ma przeszkód dlazatrudnienia osób starszych.

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę