Doradca 2000 - Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej


Nagłówek

Doradca 2000

Antykwariusz

Kod: 522101
Inna nazwa zawodu: nie występują

Wymagania psychologiczne

Antykwariusz to specyficzna odmiana zawodu handlowca. Podstawowym warunkiempodjęcia tej pracy jest zatem łatwość nawiązywaniakontaktów z innymi ludźmi. Antykwariuszmusi budzić zaufanie do swojejzawodowej rzetelności u osób, które przedstawiają mu do oceny isprzedaży różne przedmioty. Często ludzie są emocjonalnie przywiązani do tych przedmiotów imają inne wyobrażenie o ich wartości. W tym zawodzie niezbędna jest gotowość zrozumienia drugiego człowieka i duży takt.Antykwariusz ma zarazem zachować niezależność własnych opinii. Każda jego ekspertyza i wycena powinna wynikać tylko z fachowej wiedzy. Ale zdarza się, że wycenę i decyzję o kupnie trzeba podjąć od razu. Zdolność do podejmowania szybkich i trafnych decyzjijest zatem również cenna w tym zawodzie. Antykwariusz codziennie styka się z wieloma klientami i odpowiada na rozmaite pytania. Wytworzenie w salonie wystawowym przyjaznejatmosfery, podtrzymanie zainteresowania klienta, a często obudzenie jego ciekawości różnymiobiektami to niezwykle istotne umiejętności antykwariusza. Musi więc być człowiekiem cierpliwym i opanowanym. Przydatną umiejętnością jest też podzielność uwagi i łatwość przerzucania się z jednej czynności do drugiej. Trzeba np. równocześnie odpowiadać na pytaniajednegoklienta,innemu wyjąć coś z gabloty itp. Antykwariusz może również występowaćw roli doradcy. Klient spodziewa się, że będzie on umiałwczuć się w jego zainteresowania iwyobrażenia estetyczne. Zwłaszcza doradzanie w dziedzinie sztukijest wybitnie trudnym zadaniem.Z jednej strony potrzebna jest dobra znajomość historii sztuki, z drugiej - pewien talent psychologiczny.To są umiejętności najlepszych i najbardziej doświadczonych antykwariuszy.

Antykwariusz oceniającyprzedmioty sztuki i rzemiosła artystycznegomusimieć dobrą pamięć wzrokową i zdolność dostrzegania niepozornych nawet szczegółów. Niekiedy, jak np. w wypadku oceny sreber czy numizmatów,istotną rolę gra zmysł dotyku.

Każda ze specjalności antykwarycznych wymagainnych zainteresowań.Antykwariusz w salonie sztuki i rzemiosła artystycznego czy galerii sztuki współczesnej musi mieć niezłą orientację w historii sztuki i życiu artystycznym. Tylko trwałe iautentyczne zainteresowania sztukąpozwalająten zawód uprawiać fachowo i czerpać z pracy dużą przyjemność. W praktykowaniu zawodu antykwariusza - numizmatyka pomaga instynkt kolekcjonera (czy tylko doświadczanie jego „smaku”) i szerokie zainteresowania historyczne. Przedmiotem handlu antykwarycznego są również najrozmaitsze wytwory kultury materialnej (jak stare lalki czy aparaty fotograficzne - nie da się ich wszystkich wyliczyć) i wtedyznów pewien zmysł zbieracki i prawdziwe zainteresowanie trafiającymi do rąk antykwariusza zabytkami jest warunkiem rzetelnego uprawiania zawodu. Antykwariusz - księgarz, który zajmuje siękupnem i sprzedażą starych druków, ma zwykle rozległe zainteresowania historycznoliterackie irozumie pasję bibliofila. Tak wyraźne zainteresowania nie są konieczne w wypadku osób zatrudnionych w księgarniach antykwarycznych z wydawnictwami z ostatnich kilkudziesięciu lat.W uproszczeniu można powiedzieć, że pożądana jest ich ciekawość dla słowa pisanego. Naturalnie dobrysprzedawca książek, starszych czy najnowszych,to zawsze człowiek wykształcony i interesujący sięhistoriącywilizacji i współczesnym światem.

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę