Doradca 2000 - Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej


Nagłówek

Doradca 2000

Antykwariusz

Kod: 522101
Inna nazwa zawodu: nie występują

Możliwości awansu w hierarchii zawodowej

W zawodzie antykwariusza nie ma wielu szczebliformalnego awansu. Zaczynając pracęjako stażysta czy praktykant możnaz czasemuzyskać większą samodzielność (w „Desie” antykwariusz, starszy antykwariusz - w prywatnych antykwariatach nie ma raczej takich rozróżnień) iwreszcie awansować dostanowiskakierownika antykwariatu. Wyraźnym awansemjestwyrobienie sobie pozycji cenionego eksperta. Kariera zawodowa może również rozwinąć siędo pełnego uniezależnienia i założenia własnego prywatnego antykwariatu.

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę