Doradca 2000 - Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej


Nagłówek

Doradca 2000

Antykwariusz

Kod: 522101
Inna nazwa zawodu: nie występują

Wymagania fizyczne i zdrowotne

Zawód antykwariusza nie wymaga szczególnych warunków zdrowotnych i wysiłku fizycznego. W zawodzie tym właściwie mogąpracować również niektórzy ludzie niepełnosprawni, z dysfunkcją kończyn dolnych czy poruszający się na wózkach.Zatrudnianie osób niepełnosprawnych jest jednak zjawiskiem rzadkim, bowiemniewykonają wszystkich czynności częstych w tym zawodzie (np. wieszanie i zdejmowanie obrazów, przenoszenie rzeźb czy mebli itp.). Natomiast znakomity ekspert, np. historyk sztuki czy doświadczony numizmatyk, który tylko rozpoznaje i wycenia przedmioty wystawiane do sprzedaży, nie ma żadnych utrudnień w dostępie do zawodu.

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę