Doradca 2000 - Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej


Nagłówek

Doradca 2000

Antykwariusz

Kod: 522101
Inna nazwa zawodu: nie występują

Środowisko pracy

materialne środowisko pracy

Miejscem pracy antykwariusza są salony sprzedaży dzieł sztuki i rzemiosła artystycznego lub antykwariaty książkowe. Wielogodzinne przebywanie w ich wnętrzu może być czasem uciążliwe z powodu niedostatecznej wentylacji lub braku dziennegoświatła.

warunki społeczne

Antykwariusz codzienne styka się z wieloma klientami, odpowiada na pytania kupujących, rozmawia z osobami przedstawiającymi mu do oceny i sprzedaży różne przedmioty. Czasem właściwe rozpoznanie i wycena tych przedmiotów nie jest łatwym zadaniem i wymaga konsultacji z innymi kolegami po fachu lub nawet specjalistami w muzeach czy bibliotekach. Antykwariusz jestdość samodzielny w pracy, alemusi również współpracować ze wszystkimi zatrudnionymi w salonie sprzedaży.Wszyscy razemmuszą wszak dbać o zainteresowanie klientów.

warunki organizacyjne

Antykwariusz pracuje codziennie w tych samych godzinach, zwykle pomiędzy 11 a 19,często także w soboty idni wolne, gdy otwarta jest większość sklepów(np. w przedświąteczne niedziele). Praca antykwariuszytylko ogólniekontrolowana jestprzez kierownika salonu sprzedaży. Antykwariusz odpowiada za wszelkie wykonane przez siebie ekspertyzy i wyceny.

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę