Doradca 2000 - Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej


Nagłówek

Doradca 2000

Antykwariusz

Kod: 522101
Inna nazwa zawodu: nie występują

Warunki podjęcia pracy w zawodzie

W salonach sprzedaży dzieł sztukii rzemiosła artystycznego najchętniej zatrudnia sięosoby o wysokichkwalifikacjach. Przede wszystkim poszukiwani są historycy sztuki. Często zatrudniane są osoby zpokrewnym wykształceniem, np. historycy, którzy orientują się w różnychgałęziach sztuki i kultury materialnej (np. numizmatyce). Ale pracę w antykwariacie mogą dość łatwo uzyskać takżewszyscy ci, którzymają rzeczywistą wiedzę ipraktyczną znajomośćidentyfikacji oraz ocenywytworów sztuki irzemiosła artystycznego.Mogą to byćludzie z wyższym wykształceniem w innych dziedzinach czy z nie ukończonymi studiami. Nieprzekraczalną granicą jest wykształcenie średnie (matura).Antykwariaty zatrudniają także osoby bezgruntowniejszej znajomości historii sztuki, które następnieprzez lata praktyki osiągają niezbędną wiedzę i biegłość.W galeriach sztuki współczesnejprzede wszystkim chętnie widziani są artyści plastycy i historycy sztuki. Ale istnieją też szanse zatrudnienia dla innych osób interesujących się sztuką. Wantykwariatach zajmujących się kupnem i sprzedażą starych drukównajłatwiej o pracę dla historyków lub bibliotekoznawców oraz osób praktycznieznającychtę dziedzinę.Praca w księgarni antykwarycznejz nowszymi książkami jest dostępna już dla ludzi z wykształceniem średnim. Dobrym przygotowaniem do tego zawodujestLiceum Księgarskie.

W salonach sprzedażydawnej sztuki i galeriach sztuki współczesnej ceniona jest znajomość języków obcych, coraz częściej jest to warunek przyjęcia do pracy.

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę