Doradca 2000 - Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej


Nagłówek

Doradca 2000

Astrolog

Kod: 516101
Inna nazwa zawodu: kosmobiolog, astroterapeuta

Warunki podjęcia pracy w zawodzie

Wedle kryteriów przyjętych w klasyfikacji zawodów, do tego by zostać astrologiem, wymagane jest wykształcenie średnie, lecz ze względu na szerokość i złożoność tej dziedziny jest to na pewno warunek niewystarczający. Ukończenie kursu z astrologii i dalsze poszerzanie wiedzy wymaga szczególnych cech i uzdolnień.

Szkolenia w tej dziedzinie miewają różny zakres i czas trwania, w zasadzie wprowadzenie w astrologię i poznanie jej podstaw wymaga około roku intensywnej nauki. Niektórzy słuchacze nie zamierzają zostać zawodowymi astrologami, chcą poprzez kontakt z tą dziedziną poszerzyć i wzbogacić swoje rozumienie świata i ludzi, tym bardziej że astrologia wiąże się z wieloma innymi obszarami wiedzy, np. z medycyną naturalną, psychologią czy z rolnictwem biodynamicznym.

Kursy astrologii zwykle kończą się egzaminem i uzyskaniem świadectwa lub dyplomu. Lecz astrologiem zostaje się dopiero dzięki własnej pracy, przemyśleniom, lekturom i zdobytemu poprzez praktykę doświadczeniu - uczestniczenie w zorganizowanych zajęciach jest jedynie pomocą, ułatwieniem i inspiracją.

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę