Doradca 2000 - Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej


Nagłówek

Doradca 2000

Kosmetyczka

Kod: 514202
Inna nazwa zawodu: nie występują

Wymagania fizyczne i zdrowotne

 

Praca w zawodzie kosmetyczki należy do kategorii prac średnio lekkich, niemniej jednak ze względu na konieczność wykonywania zabiegów w pozycji stojącej i często niewygodnej może być dość uciążliwa, a nawet może wiązać się z ryzykiem wystąpienia schorzeń kręgosłupa. Dlatego pracę kosmetyczki mogą wykonywać osoby zdrowe, wytrzymałe fizycznie o prawidłowej budowie kośćca, dodatkowo wolne od chorób zakaźnych i inwazyjnych. Ponadto kosmetyczka powinna posiadać następujące cechy fizyczne: dużą sprawność narządu wzroku, układu kostno-stawowego oraz zmysłu dotyku.

W tym zawodzie niedopuszczalne są: zaburzenia błędnika i równowagi, epilepsja, niesprawność rąk i palców.

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę