Doradca 2000 - Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej


Nagłówek

Doradca 2000

Pilot wycieczek

Kod: 511301
Inna nazwa zawodu: kierownik wycieczki

Zadania i czynności

Ostatnia aktualizacja – 09.2009 r.

 

Pilot wycieczek to zawód stosunkowo młody, pochodzący z II połowy XX wieku. Do jego zadań należy dopilnowanie pełnej realizacji programu wycieczki, przygotowanego wcześniej przez biuro podróży i zaakceptowanego przez zleceniodawcę. Pilot dba także o właściwy poziom świadczonych usług. Za sprawą pilota klient powinien spędzić czas w sposób miły, ciekawy, niezapomniany.

Obowiązkiem pilota wycieczek jest otoczenie opieką grupy w całości i każdego uczestnika z osobna, informowanie o wszystkich szczegółach wycieczki. Przed wyjazdem, jak też po każdym postoju, sprawdza stan liczebny uczestników, zwraca uwagę na dyscyplinę grupy, aby zapobiec ewentualnym odłączeniom się osoby od grupy.

Pilot wycieczek pełni również rolę reprezentanta, ponieważ reprezentuje grupę w miejscach jej pobytu (restauracje, hotele, galerie). Jest tzw. administratorem wycieczki. Ma wszystkie dokumenty wyjazdowe (bilety, vouchery, paszporty) i środki finansowe na niezbędne opłaty. Zajmuje się czynnościami związanymi z zakwaterowaniem uczestników, pobiera rachunki lub potwierdzenia realizacji usługi. W sytuacjach awaryjnych na trasie podejmuje decyzje w imieniu biura podróży. Łagodzi konflikty, o które przecież nietrudno w grupie często przypadkowych osób.

W czasie podróży opowiada o miejscach, do których i przez które podąża wycieczka. Nawiązuje do historii, obyczajów, zwyczajów, polityki czy kultury danego regionu. Zatem musi on bardzo dobrze orientować się w wielu dziedzinach, takich jak: historia, geografia, kultura i sztuka, polityka.

Pilot może zajmować się turystami polskimi, którzy wyjeżdżają na wycieczki po kraju i za granicę, jak też turystami z zagranicy, którzy odwiedzają Polskę. Dlatego niezbędna do wykonywania tego zawodu jest znajomość języków obcych, szczególnie angielskiego, niemieckiego, francuskiego, rosyjskiego, włoskiego lub hiszpańskiego.

Pilot wycieczek, ogólnie rzecz ujmując, to organizator i reprezentant biura podróży, które wysyła ludzi na wycieczkę. Z jednej strony zajmuje się obsługą administracyjną grupy turystów, z drugiej zaś – umileniem jej podróży i wyjaśnianiem większości wątpliwości. Czuwa nad zrealizowaniem programu wycieczki i bezpieczeństwem jej uczestników od początku aż do samego końca trwania imprezy, czyli powrotu na miejsce.

Pilot jest postrzegany jako zawód interesujący głównie dla studentów i osób zdobywających doświadczenie w turystyce tuż po studiach. Można zarobić, za darmo zwiedzić wiele krajów, a przy tym wykorzystać znajomość języka obcego. Nie jest to jednak zajęcie na zawsze. Tryb życia w tym zawodzie (nieobecność w domu) nie pozwala na stabilizację i powoduje, że niewiele osób decyduje się na pracę pilota przez kilkanaście lat bez przerwy.

Atutem w ubieganiu się o pracę jest posiadanie umiejętności szybkiego uczenia się i zapamiętywania oraz rozległej wiedzy, która na bieżąco powinna być uzupełniana. Dodatkowo mają wpływ ukończone studia z zakresu turystyki i rekreacji oraz odbyte staże i praktyki.

Osoby wykonujące zadania pilota wycieczek, wg ustawy o usługach turystycznych,podlegają kontroli obejmującej posiadanie uprawnień i ważności tych uprawnień, ponadto -poprawności wykonywania zadań. Kontroli podlega także wykonywanie czynności zawodowych przez pilota wycieczek w trakcie trwania imprezy.

Podczas pracy pilot zobowiązany jest do posiadania przy sobie legitymacji, potwierdzającej posiadanie odpowiednich uprawnień oraz do okazywania jej na żądanie osób upoważnionych do kontroli, w tym policji państwowej i straży miejskich lub gminnych.

Pilot w swojej pracy najczęściej wykorzystuje mikrofon.

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę