Doradca 2000 - Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej


Nagłówek

Doradca 2000

Kontroler biletów

Kod: 511204
Inna nazwa zawodu: kontroler przewozów

Zadania i czynności

Kontroler ruchu kolejowego nadzoruje bezpieczeństwo ruchu pociągów i czynności związane z manewrowaniem nimi oraz właściwą organizację pracy stacji. Jest on pracownikiem Dyrekcji Okręgowej Kolei Państwowych i podlega naczelnikowi Zarządu Przewozów. Kontroler nadzoruje określony rejon obejmujący kilkanaście stacji i na jednej z nich ma swoje biuro. Swoją pracę wykonuje według planu miesięcznego zatwierdzonego przez zwierzchnika. 16 dni roboczych przeznacza na kontrole posterunków ruchu i jazdy kontrolne pociągami. Plan pracy jest poufny i kontrole te są niespodziewane.

Czynności kontrolerskie wykonuje w dzień i w nocy.

W czasie kontroli sprawdza pracowników kolei przyglądając się ich pracy. Kontrolera interesuje przestrzeganie zasad prowadzenia ruchu kolejowego i manewrowania pociągami i wagonami oraz prawidłowe prowadzenie dokumentacji, a także sprawdza wyposażenie posterunku i prawidłowość wykonania poleceń i zarządzeń zwierzchników. W zależności od czasu i natężenia czynności kontrola może być doraźna lub szczegółowa Fakt kontroli odnotowuje w sprawdzanych dokumentach i książce kontroli stacji. Kontroler odpowiedzialny jest za eliminowanie powtarzających się zagrożeń w ruchu kolejowym i nieprawidłowości w dokumentacji.

W czasie jazd kontrolnych obserwuje prowadzenie ruchu kolejowego z punktu widzenia maszynisty. Personel na posterunkach nie wie o tym, że w lokomotywie jest kontroler i może popełnić błędy, których kontroler nie uchwyci obserwując pracowników bezpośrednio. Zauważone w czasie kontroli wykroczenia są przedmiotem analizy, a dzięki szkoleniu i doraźnym zarządzeniom są eliminowane Pozostałe robocze dni kontroler przeznacza na pracę biurową i udział w naradach roboczych. W czasie narad przedstawia wnioski z przeprowadzonych kontroli. Do obowiązków kontrolera należy przeprowadzanie egzaminów sprawdzających pracowników PKP i koleji będących pod nadzorem PKP (np. bocznicach).

Kontroler ruchu uczestniczy w komisjach wypadkowych, musi być więc dyspozycyjny i dlatego wyposażony jest w urządzenie przywoławcze - pager. Najczęściej jest przewodniczącym komisji wypadkowej, a wtedy celem jego pracy jest ustalenie przyczyn wypadków i wskazanie pracowników winnych tego zdarzenia. Zadaniem kontrolera jest sporządzenie protokołu z miejsca wypadku i przekazanie sprawozdania zwierzchnikowi. Do obowiązków kontrolera należy również przewodniczenie komisji przeprowadzającej egzaminy dla pracowników służby ruchu. Egzamin ten decyduje czy kandydat do pracy może pełnić obowiązki dyżurnego ruchu, manewrowego, odprawiacza.

Kontroler ruchu uczestniczy także w komisjach egzaminacyjnych innych służb PKP oraz na polecenie zwierzchnika w różnego rodzaju komisjach dotyczących bezpieczeństwa ruchu pociągów i manewrów.

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę