Doradca 2000 - Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej


Nagłówek

Doradca 2000

Konduktor

Kod: 511202
Inna nazwa zawodu: nie występują

Zadania i czynności

Praca konduktora polega na obsłudze pociągu pasażerskiego. Można w niej wyróżnić kilka podstawowych zadań. Konduktor czuwa nad prawidłowym, zgodnym z przepisami przejazdem pociągu między stacją początkową i docelową, sprawdza ważność biletów, sprzedaje bilety osobom, które zgłosiły ich brak, nakłada kary na pasażerów jadących bez biletów lub tym, którzy przekroczyli przepisy obowiązujące w pociągu, udziela pasażerom informacji oraz dba o ich wygodę i bezpieczeństwo. Konduktor-kierownik pociągu sprawuje ogólny nadzór nad kursem pociągu, prowadzi dokumentację przebiegu jazdy, może także kontrolować bilety oraz włączyć się do czynności porządkowych. Konduktor-rozdawca bagażu przyjmuje i wydaje bagaż na stacjach, prowadzi jego ewidencję, dba o jego prawidłowe rozmieszczenie i przewóz bez uszkodzeń. Konduktor wagonów specjalnych obsługuje wagony „salonki” i wojskowe. Zobowiązany jest przyjmować delegacje, zapewniając im właściwą obsługę. W wagonach wojskowych przyjmuje wycieczki żołnierzy, grupy inspekcyjne i dba o ich wygodę.

Konduktor-konserwator kolei linowej pracuje w wagonach lub na stacjach górnych i dolnych tych kolei. Pełni funkcje porządkowe i kontrolne, pilnuje przestrzegania przepisów, informuje podróżnych oraz dba o ich bezpieczeństwo.

Konduktor należy do drużyny konduktorskiej danej stacji kolejowej (nie na wszystkich stacjach istnieją takie drużyny) i pracuje w pociągach należących do jej rejonu. Dyspozytor opracowuje grafik określający dni pracy konduktora oraz pociągi, które będzie obsługiwał. Po otrzymaniu zlecenia, konduktor rozpoczyna pracę w brygadzie, składającej się z kierownika pociągu, dwóch konduktorów rewizyjnych i konduktora-rozdawcy bagażu – jeżeli pociąg ma wagon bagażowy.

Przed odjazdem pociągu, konduktor sprawdza przydzielony mu zestaw wagonów, a po rozpoczęciu jazdy przystępuje do sprawdzania biletów. Na stacjach pośrednich konduktor wysiada, aby obserwować wsiadanie i wysiadanie pasażerów i sygnalizuje maszyniście gotowość do odjazdu. Podczas kursu pociągu konduktor stale zmienia miejsce pobytu, czuwa nad przebiegiem jazdy, kontroluje drzwi i okna oraz wyposażenie wagonu. Zwraca uwagę na zachowanie pasażerów – czy przestrzegają przepisów porządkowych i dotyczących bezpieczeństwa jazdy. Konduktor zobowiązany jest dbać o wygodę pasażerów, udzielać im pomocy i informacji.

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę