Doradca 2000 - Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej


Nagłówek

Doradca 2000

Steward statku morskiego

Kod: 511102
Inna nazwa zawodu: nie występują

Zadania i czynności

Ostatnia aktualizacja – 09.2009 r.

ZADANIA I CZYNNOŚCI

Steward statku morskiego jest pracownikiem działu hotelowego na statku. Jego podstawowym zadaniem jest obsługa hotelowa i gastronomiczna pasażerów oraz załogi statku w trakcie rejsu, jak również udział w pracach przygotowawczych i porządkowych między rejsami. Steward może być członkiem załogi statku handlowego, statku pasażerskiego lub promu.

Stewarda można spotkać na różnych stanowiskach pracy. Im większa jednostka żeglugi morskiej, tym z reguły występuje w tym zawodzie większe zróżnicowanie stanowisk i podział zadań. Najczęściej na statku pasażerskim wyróżnia się stewardów pracujących w części gastronomicznej i hotelowej. Steward pracujący w części gastronomicznej, tj. restauracji czy kawiarni zajmuje się przyjmowaniem zamówień, podawaniem posiłków i napojów, przyjmowaniem należności, wydawaniem rachunków, rozliczaniem utargów. Stewarda wykonującego tego rodzaju pracę obowiązuje postępowanie zgodne z zasadami obsługi gości przy stole, rozkładania sztućców, szkła, serwowania potraw i win. Steward odpowiada także za znoszenie i mycie naczyń. Dodatkowo do jego obowiązków należy dbanie o czystość i estetykę sal oraz obsługa znajdującego się tam sprzętu, takiego jak telewizor, sprzęt audio-wideo.

Steward może również pracować, jako barman, z reguły zajmuje wówczas samodzielne stanowisko i sam organizuje sobie pracę. Do jego głównych zadań należy wtedy jak najlepsza obsługa klientów baru, serwowanie drinków i koktajli, wykonywanie prac porządkowych za barem i na sali, a także dbanie o właściwy ruch magazynowy, czyli przygotowywanie zamówień, właściwe przechowywanie asortymentu, pobieranie produktów z magazynku barowego i magazynu głównego.

Osobną grupę stewardów stanowią, tzw. stewardzi sekcyjni, czyli np. pokojówka i steward bieliźniak. Do obowiązków stewarda sekcyjnego należy sprzątanie kabin pasażerskich oraz pomieszczeń ogólnodostępnych, wymiana pościeli, prowadzenie gospodarki obrotu bielizną. W praktyce często też inni stewardzi po wykonaniu swoich zadań w recepcji, restauracji, kawiarni czy messie (stołówka, w której obsługiwana jest załoga statku) są angażowani do tych zajęć.

Każdy członek załogi statku, a więc też i steward, odpowiedzialny jest za bezpieczeństwo pasażerów, dlatego zobowiązany jest do meldowania swoim przełożonym o pojawiających się trudnościach i zagrożeniach. Ponadto, steward w przypadku zastrzeżeń zgłoszonych przez pasażerów, powiadamia odpowiednie służby lub właściwych członków załogi o zaistniałych usterkach czy problemach, a także wykonuje inne prace pomocnicze na życzenie pasażera.

Stewardzi obowiązkowo biorą udział w okresowych alarmach ćwiczeniowych przeprowadzanych na statkach.

Steward przy wykonywaniu swoich obowiązków korzysta z narzędzi i urządzeń całego zaplecza restauracyjno-kuchennego i hotelowego. Są to różnego rodzaju szafy i lady chłodnicze, roboty kuchenne, krajalnice, kostkarki, kruszarki, wyciskarki, porcjonery, dozowniki, nalewaki, shakery. Steward korzysta zarówno z prostych narzędzi za pomocą, których utrzymuje czystość i porządek, jak i bardziej zaawansowanych, np. zmywarka. Ponadto steward restauracyjny, pracujący w kawiarni czy barze, obsługuje również kasę fiskalną i komputer.

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę