Doradca 2000 - Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej


Nagłówek

Doradca 2000

Archiwista zakładowy

Kod: 441402
Inna nazwa zawodu: nie występują

Możliwości awansu w hierarchii zawodowej

Możliwości awansu w zawodzie są bardzo znikome. Wynika to głównie z faktu, że archiwista zakładowy, najczęściej samodzielnie opiekując się archiwum w pracy swej łączy funkcje przełożonego i podwładnego, i w ramach zawodu nie ma takiego stanowiska, na które mógłby awansować.

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę