Doradca 2000 - Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej


Nagłówek

Doradca 2000

Archiwista zakładowy

Kod: 441402
Inna nazwa zawodu: nie występują

Wymagania fizyczne i zdrowotne

Praca archiwisty zakładowego jest pracą lekką. Do przenoszenia niewielkich ciężarów (do 5 kg) wystarczy przeciętna sprawność fizyczna. W poruszaniu się po magazynach, a zwłaszcza pomiędzy regałami i w sięganiu do ich najwyższych półek przydatny jest zmysł równowagi i koordynacja wzrokowo-ruchowa. Praca z pojedynczymi kartkami papieru i drobnymi pomocami biurowymi, takimi jak np. spinacze, wymaga zręczności rąk i palców. Konieczność odczytywania często niewielkich znaków ogranicza możliwość zatrudnienia w tym zawodzie osób słabo widzących.

Duże powierzchnie magazynowe, pomimo stosowanych zabezpieczeń są narażone niestety, na osadzanie się pyłków kurzu, który może mieć działanie alergiczne. Dodatkowe zagrożenie niosą występujące w kurzu mikroorganizmy, a zwłaszcza zarodniki grzybów i pleśni. W podwyższonych temperaturach i zwiększonej wilgotności mogą one działać niszcząco na przechowywany w archiwum papier. Dlatego też bezpieczeństwo przechowywanych archiwaliów, opróczspecjalnych systemów ochrony przeciwpożarowej wymaga utrzymywania w magazynach stałej temperatury (16 18 oC) i dość niskiej wilgotności powietrza (50%, 60%). Takie warunki ograniczają szanse zatrudnienia osób z przewlekłymi chorobami układu oddechowego, takimi jak np. astma. W zawodzie tym mogą pracować osoby niedosłyszące.

W większych archiwach zakładowych o dużej liczbie pracowników istnieje możliwość stworzenia stanowisk pracy dla osób niepełnosprawnych z niedowładem kończyn dolnych. Osoby te zajmowałyby się np. tylko opracowywaniem materiałów archiwalnych, co odbywa się w pozycji siedzącej.

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę