Doradca 2000 - Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej


Nagłówek

Doradca 2000

Archiwista zakładowy

Kod: 441402
Inna nazwa zawodu: nie występują

Środowisko pracy

materialne środowisko pracy

Archiwum zakładowe to najczęściej magazyn i niewielkie pomieszczenie biurowe. W magazynie akta układa się na specjalnych regałach, często dość wysokich, ze względu na oszczędność powierzchni. Niższym pracownikom dostęp do najwyższych półek ułatwiają przenośne drabinki lub schodki. W starszych archiwach przestrzeń pomiędzy regałami jest niewielka, co znacznie utrudnia poruszanie się między nimi i stwarza możliwość kolizji z ostrymi krawędziami regałów. W nowocześniejszych magazynach archiwalnych stosuje się regały przesuwane po szynach za pomocą korby, tzw. regały kompaktowe, co pozwala zaoszczędzić wiele powierzchni magazynowej i znacznie ułatwia poruszanie się pomiędzy nimi.

Głównym przedmiotem pracy archiwisty są materiały archiwalne. Z reguły są to dokumenty papierowe: luźne kartki, teczki lub skoroszyty o znormalizowanym formacie; znacznie rzadziej archiwista ma do czynienia z rulonami bądź dużymi arkuszami, takimi jak np. mapy czy wykresy. Do ich rejestrowania wykorzystuje się specjalnie do tego przygotowane księgi, tzw. spisy zdawczo-odbiorcze. Każda operacja dokonana na aktach musi być w nich skrupulatnie odnotowana, najczęściej ręcznie długopisem. Coraz częściej do rejestrowania przechowywanych w archiwum zakładowym akt wykorzystuje się komputery. Im lepsze wyposażenie archiwum w nowoczesny sprzęt biurowy, tym szybszy jest dostęp do aktualnie poszukiwanych materiałów.

warunki społeczne

Praca w tym zawodzie ma charakter głównie indywidualny, aczkolwiek kontakty z ludźmi są dość częste. Są to głównie petenci, którzy przychodzą do archiwum, aby uzyskać dostęp do potrzebnych im materiałów archiwalnych. W przypadku dużych archiwów zakładowych, liczba zatrudnionych archiwistów może wynosić kilka lub nawet kilkanaście osób, są to jednak sytuacje sporadyczne. Najczęściej w archiwum zakładowym pracują dwie osoby, których obowiązki są tak rozdzielone, by jak najsprawniej wykonać stojące przed archiwum zadania.

warunki organizacyjne

Praca ta ma charakter urzędniczy, a więc i godziny jej wykonywania są stałe i pokrywają się przeważnie z godzinami pracy większości urzędów państwowych.

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę