Doradca 2000 - Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej


Nagłówek

Doradca 2000

Archiwista zakładowy

Kod: 441402
Inna nazwa zawodu: nie występują

Warunki podjęcia pracy w zawodzie

Do podjęcia pracy w tym zawodzie konieczne jest wykształcenie średnie i ukończenie odpowiednich kursów lub szkoły pomaturalnej.

Jedyną tego typu szkołą w Polsce, dającą pełne wykształcenie w tym zawodzie, zakończone dyplomem technika archiwisty, jest Policealne Studium Informacji, Archiwistyki i Księgarstwa znajdujące się w Warszawie. Płatne kursy dla przyszłych archiwistów zakładowych organizuje Stowarzyszenie Archiwistów Polskich, którego oddziały znajdują się w kilkunastu większych miastach na terenie całego kraju.

Archiwa zakładowe instytucji naukowo-badawczych wymagają od swych pracowników, ze względu na wartość i znaczenie dla nauki przechowywanej tam dokumentacji, wyższego wykształcenia o profilu historycznym, najlepiej ze specjalnością archiwalną. Wykształcenie takie zdobyć można na większości polskich uniwersytetów.

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę