Doradca 2000 - Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej


Nagłówek

Doradca 2000

Archiwista zakładowy

Kod: 441402
Inna nazwa zawodu: nie występują

Polecana literatura

Robótka H., Ryszewski B., Tomczak A., Archiwistyka, PWN, Warszawa 1989.

Porządkowanie zasobu archiwów zakładowych państwowych jednostek organizacyjnych, red. Z. Pustuła. Warszawa 1989.

Archiwista Polski, kwartalnik Stowarzyszenia Archiwistów Polskich.

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę