Doradca 2000 - Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej


Nagłówek

Doradca 2000

Pracownik informacji turystycznej

Kod: 422502
Inna nazwa zawodu: nie występują

Zadania i czynności

Ostatnia aktualizacja – 09.2009 r.

 

Rolą pracownika informacji turystycznej jest udzielanie informacji o atrakcjach turystycznych miasta i regionu, noclegach, punktach gastronomicznych, możliwościach transportu czy wypożyczenia takich pojazdów jak samochód, rower. Jego wiedza obejmuje także znajomość godzin otwarcia różnych instytucji, terminarz imprez, wydarzeń kulturalnych.

Informacje te udzielane są zainteresowanym osobom odwiedzającym Centra Informacji Turystycznej, ale także za pośrednictwem telefonu, e-maila czy faxu. Do jego zadań może należeć także dbanie o zaopatrzenie stojaków w materiały promocyjne czy aktualizowanie strony internetowej poświęconej turystycznym walorom regionu. Analizuje także treści codziennej prasy pod kątem wiadomości, które może wykorzystać w swojej pracy (wydarzenia kulturalne, zmiany funkcjonowania urzędów, instytucji, muzeów itp.) Dba o to by tworzone przez niego bazy danych były aktualne i umożliwiały przekazywanie wiarygodnych informacji turystom. Pracownicy informacji turystycznej biorą też udział w targach turystycznych, podczas których udzielają informacji i rozdają materiały promocyjne o mieście, województwie.

W zawodzie tym dominuje praca z ludźmi: odpowiadanie na pytania, udzielanie rad dotyczących możliwości spędzania czasu, miejsc, które warto odwiedzić. Pomimo tego, że praca ta ma charakter indywidualny, pracownicy informacji turystycznej często pracują w zespołach, dlatego ceniona jest także umiejętność współpracy. Pracownicy informacji turystycznej posługują się w swojej pracy przewodnikami turystycznymi, mapami, katalogami. Istotna jest także umiejętność pracy przy użyciu komputera – wyszukiwanie informacji w Internecie, posługiwanie się pocztą elektroniczną (e-mail), tworzenie i wykorzystanie baz danych.

Wymogiem podjęcia pracy w tym zawodzie jest komunikatywność, czyli precyzyjne, jasne wyrażanie się oraz rozumienie i zaangażowanie w wypowiedzi innych, a także otwartość w kontaktach z ludźmi.

Ceniona jest poza tym wysoka kultura osobista, dyspozycyjność (możliwa praca w systemie zmianowym, praca w soboty, niedziele, święta) oraz znajomość języków obcych.

Pracownik informacji turystycznej powinien mieć podstawową wiedzę z zakresu psychologii (radzenie sobie w sytuacjach konfliktowych, rozpoznawanie potrzeb) i dobrą pamięć. W zawodzie tym dobrze odnajdują się osoby, których zainteresowania związane są z geografią, historią, znajomością języków obcych.

Praca ta ma charakter informacyjny, usługowy i poznawczy. Należy do prac lekkich, ale istnieją przeciwwskazania do podjęcia pracy w tym zawodzie.

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę