Doradca 2000 - Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej


Nagłówek

Doradca 2000

Krupier

Kod: 421202
Inna nazwa zawodu: nie występują

Możliwości podjęcia pracy przez dorosłych

Kurs przygotowujący do uprawiania zawodu krupiera mogą ukończyć tylko osoby do trzydziestego roku życia.W wieku późniejszym szansę zatrudnienia mają jedynie osoby,które jużpracowały w tym zawodzie. Kurs przygotowujący do uprawiania zawodu krupiera mogą ukończyć tylko osoby do trzydziestego roku życia.W wieku późniejszym szansę zatrudnienia mają jedynie osoby,które jużpracowały w tym zawodzie.

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę